Nieuwe aanslag op vrijheid van meningsuiting: Human Rights Watch niet langer welkom in Israel

Israel heeft geweigerd een werkvergunning af te geven voor een nieuwe onderzoeker van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.
Human Rights Watch (HRW) werkt in 90 landen om te rapporteren over schendingen van de mensenrechten en heeft dat ook in Israel altijd gedaan. Maar nu de vorige onderzoeker zou worden afgelost door een opvolger, een Amerikaan van Iraakse afkomst, wordt de vergunning niet verleend. Dat gebeurt op voordracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem, dat meent dat HRW ten dienste staat aan ”Palestijnse propaganda”.Woordvoerder Emmanuel Nachshon van het ministerie zei tegen het dagblad Haaretz dat de beslissing te maken had met de ”extreme, vijandige anti-Israel agenda” van HRW. “Deze organisatie heeft zichzelf in dienst gesteld van de Palestijnse propaganda en treedt duidelijk en op een onmiskenbare manier op tegen de Staat Israel, op een volstrekt vooringenomen manier,” aldus Nachshon.
“Dat is waarom we hebben besloten niet langer de andere wang toe te keren en niet langer werkvergunningen zullen afgeven aan een persoon die met het duidelijk doel komt om de de Staat Israel en zijn goed naam schade te berokkenen.”

Als blogger voeg ik hier aan toe dat dat dit een nieuw teken aan de wand leek dat de mensenrechtensituatie in Israel nu ook officieel in hoog tempo achteruit gaat. Mogelijk is Netanyahu teruggeschrokken van de de reacties die dit teweeg bracht en heeft hij daarom opdracht gegeven volte face te maken. Feit is dat negatieve rapportages van Amnesty International en HRW over de campagnes in Gaza worden al jaren volledig genegeerd in Israel, zoals trouwens ook rapportages over de bezetting of over het gevangenisbeleid. Bij de laatste aanval op Gaza, in 2014, kregen HRW en Amnesty ook niet eens meer toestemming om in Gaza onderzoek te doen. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem, van haar kant, weigerde in 2014 materiaal af te staan aan het Israëlische leger voor onderzoek naar de gebeurtenissen in Gaza, omdat dit bij de vorige inval, in 2009, alleen tot witwaspraktijken had geleid.In 2016 verbrak B’tselem elke samenwerking met het leger om vergelijkbare redenen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist