Nieuw Rechts gaat viraal: over extreemrechtse clickbait, echokamers en sociale media

De opgang van Nieuw Rechts is nauw verbonden met het winstoogmerk van onze digitale media. Nieuw Rechts speelt niet alleen in op hun commerciële doelstellingen, ze bouwt ook haar eigen media infrastructuur volgens diezelfde principes.

Nieuw Rechtse micromedia en algoritmen

Nieuw Rechtse ‘micro’ -media produceren volop ‘nieuws’ dat hun discours ongefilterd verspreidt. Zonder die vervelende censurerende ‘redacteuren’ van de traditionele media. Deze nieuwe media functioneren als ideologische apparaten in een discursieve strijd. The Breitbart News Network is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld. Deze alt-right tabloid speelt, naast (neo-)fascistische media als InfoWars, TheRightStuff, The Daily Stormer, American Renaissance of Alternative Right een enorm belangrijke rol in het groeperen, politiseren en activeren van Nieuw Rechts in de VS. De grote lijnen van Breitbart zijn gekend: politiek incorrect, racistisch, seksistisch, nationalistisch en anti-establishment. Hoewel de zuiver fascistische media zoals The Right Stuff en The Daily Stormer geweerd worden, circuleert de content van Breitbart en InfoWars massaal op sociale media.

Sociale media zijn vandaag de grootste nieuwsredacteuren ter wereld. 44% van de Amerikanen krijgt vandaag zijn nieuws via Facebook. Hun algoritmen (en de verborgen menselijke arbeid) bepalen niet alleen dat het ene nieuws meer circuleert dan het andere nieuws, ze bepalen ook in welke bubbel dat nieuws circuleert. Hun redactionele lijn is echter compleet ondoorzichtig. Meer nog, ze aanvaarden die rol niet eens. Tezelfdertijd bepalen ze wel welk soort stemmen toegelaten worden en welke niet. Opvallend daarbij is dat racisme, seksisme en antidemocratische stemmen vaak vrij circuleren terwijl borstvoeding, naakt en vreedzaam Palestijns verzet worden gecensureerd.

Die editoriale keuzes verraden duidelijke waarden: winst voor de aandeelhouders. Het kwantitatief ‘populariteitsprincipe’ zoals Van Dijk (2014: 13) het benoemt, is het centrale fundament van de online economie van sociale media. Zoveel mogelijk mensen moeten hun product(en) zo veel en zo lang als mogelijk gebruiken. Facebook en Google personaliseren daarom hun product: ze laten ons enkel de zaken zien die passen bij de (algoritmische) persoon en de veronderstelde behoeften. Er worden zo gigantische echokamers gecreëerd.

De digitale economie is big business en Nieuw Rechts is er een wezenlijk onderdeel van
Algoritmen zijn dus nooit ‘neutraal’. Wie content produceert die klaar staat voor uptake – en dat produceert binnen de marges van de algoritmische toelaatbaarheid – die domineert. Posts met veel likes ontvangen nog meer likes en shares. Breitbart heeft dat duidelijk begrepen. De stijl en het format van Breitbart is gericht op viraliteit. Controversiële titels, korte stukken en een duidelijke politieke lijn zorgen voor instant uptake online door de eigen achterban. Artikels worden makkelijk vele honderden keren gedeeld en duizenden keren geliked. De echokamer wordt gevoed. Het resultaat? 3.192.666 mensen vinden de site leuk op Facebook en de website krijgt naar eigen zeggen 45 miljoen maandelijkse bezoekers over de vloer. Algoritmen structureren niet alleen de informatiestromen, ze construeren een algoritmische massa. Algoritmen hebben politieke gevolgen. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be