Nieuw rapport toont aan: overheid faalt bij beschermen boerenlandvogels

Betere gebiedsbescherming voor boerenlandvogels is hard nodig, concludeert Vogelbescherming Nederland op basis van het vandaag gepubliceerde rapport van Sovon Vogelonderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Grutto’s en andere vogels die afhankelijk zijn van het boerenland komen nog verder in de gevarenzone als er nu geen maatregelen worden genomen.

Het nieuwe rapport geeft een geactualiseerde inventarisatie van de belangrijke vogelgebieden in Nederland. Hieruit blijkt dat het in veel van deze gebieden niet goed gaat. Vooral voor soorten waar Nederland op internationaal niveau een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, zoals de grutto, wulp en tureluur, is er hoge noodzaak voor betere gebiedsbescherming. Deze vogels hadden decennia geleden al betere bescherming moeten krijgen, maar de Nederlandse overheid heeft stelselmatig de regels omzeild. Zo toont de grutto vanaf 1990 een significante daling van jaarlijks 5%. De afgelopen 50 jaar is de stand van 120.000 naar rond de 30.000 gegaan. Het is tijd dat daar verandering in komt voordat het te laat is.

– Lees verder bij de bron, Vogelbescherming

– Uitgelichte afbeelding: Door © Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3888100