Nieuw overzicht van Nederlandse broedvogels: grote verschillen tussen leefgebieden

Boerenlandvogels zoals de ringmus blijven afnemen, terwijl sommige moerasvogels, zoals de roerdomp, juist toenemen. Dit blijkt uit de laatste cijfers die zijn samengevat in het net verschenen rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’. Daarin zet Sovon de trends van meer dan 190 soorten broedvogels in Nederland op een rij, een belangrijke bron voor natuurbeleid, -beheer en -bescherming.

Het rapport Broedvogels in Nederland 2022 vat de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels samen. Vogeltellers volgen de aantallen vogels jaarlijks op een systematische manier in duizenden speciaal geselecteerde gebieden. Dit levert een duidelijk beeld op hoe vogelpopulaties zich ontwikkelen.

  • Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Foto: Softeis – zelf gefotografeerd, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29558