Nieuw Licht in de duisternis

220px-Newroz_Istanbul(4)Als dit bericht geplaatst wordt is het precies het Lentepunt (Herfstpunt op het zuidelijk halfrond), 20 maart als de dag waarop dag en nacht precies even lang zijn. Het begin van de lente is in het mazdeïstische (zoroastriaanse) geloof het begin van het nieuwe jaar, en hoe “islamitisch” Iran ook mag heten, als kernland van het oude mazdeïsme houdt het dit nieuwjaarsfeest aan, evenals Koerdistan en de van oudsher onder de Perzische culturele invloed vallende buurlanden, Afghanistan voorop. Gezegend Nieuw Licht!

Ik heb mij geen ogenblik afgevraagd of het toeval was dat de overval op Irak tien jaar geleden werd uitgevoerd precies op deze nieuwjaarsdag, die door de meeste Irakezen niet als zodanig gevierd werd, maar waarvan men zich er ook zonder viering bewust was. Een nieuw jaar dat begint met terreur die nog steeds niet geëindigd is en waarvan de gevolgen nog wellicht ontelbare generaties zullen doorwerken: de bombardementen met zogenaamd verarmd uranium. Laat u niet foppen door citaten van George W. Bush die geen flauw benul geacht werd te hebben van het verschil tussen sjiieten en soennieten in Irak (of elders): “I thought they were all muslims”. De machinerie die het Imperium is was heus wel op de hoogte van de symboliek van deze overval op de nieuwjaarsdag voor Koerden, Perzen, Mandeeërs en anderen in Irak voor wie het Nieuwe Licht een feestdag had moeten zijn.

Het is voor mij, tien jaar na de overval, nog steeds moeilijk te bevatten hoe de belangrijkste regimes van het Imperium dit hebben kunnen doen zonder enige tegenwerking van elders. Ondanks alle gestook kunnen wij concluderen dat Rusland en China in feite mede-onderdeel van het Imperium zijn, waaruit misschien wel eens morrende geluiden te horen zijn en waartegen flink campagne gevoerd kan worden, maar die nooit een streep in het zand zullen trekken tegen oorlogsmisdaden.
Natuurlijk kan een vredesbeweging daar geen rekening mee houden. Maar wat er verder te constateren valt: de regimes in Washington, Londen en elders hebben hun oorlog doorgezet ondanks de massaalste anti-oorlogsmobilisatie uit de moderne geschiedenis. En de gok van dit trotseren van de publieke opinie was in zoverre geslaagd dat de anti-oorlogsbeweging binnen de kortste keren geheel verdampt was. Demonstraties hebben hun beperkingen. Dat was toen en dit is nu nog zo. Er kunnen honderdduizenden, zoniet miljoenen op de been zijn in Spanje, Griekenland, Portugal, tegen een beleid dat er op uit is deze landen te reduceren tot Derde-Wereldstatus binnen Europa – houdt het de regimes en hun toezichthouders in Brussel en Berlijn tegen?

Neen, ik heb geen nieuwjaarsgedachte hoe het anders moet. Hoe het anders kan. Zoals de idee van de parlementaire democratie gesmoord wordt door de allesoverheersende terreur van “De Markt” zonder dat we het al beseffen – de “shock and awe” was niet alleen voor degenen die de bommen op hun dak kregen en het niet overleefden, maar minstens evenzeer voor degenen die het op hun scherm zagen gebeuren – zo zou het verzet niet meer in termen van democratische illusie moeten zijn, maar tegen die Markt en het geweld dat er bij hoort. Houdt een rondedansje, geeft elkander appels, springt over die vlammen heen en doe andere dingen die bij Nowruz horen en verheugt u over de nieuwe lente die overigens in Nederland en België ook maar zeer matig doorzet.
Misschien is feestvieren wel het subversiefst dat ingezet kan worden tegen de permanent op snikken staande weekhoofden die ons regeren.

8 gedachten over “Nieuw Licht in de duisternis”

 1. @2

  Hoezo, ‘geen realistisch alternatief aanbieden’? Het alternatief voor het het binnenvallen van Irak, was het NIET binnenvallen van Irak. Wat was daar niet realistisch aan? Volgens jou hadden we voor moeten stellen Irak GEDEELTELIJK binnen te vallen? En onlangs nog tv gekeken? Die honderdduizenden op op straat in Spanje, Portugal en Griekenland ook gezien? Allemaal gekkies, als ik jou goed begrijp?

 2. “Neen, ik heb geen nieuwjaarsgedachte hoe het anders moet. Hoe het anders kan. Zoals de idee van de parlementaire democratie gesmoord wordt door de allesoverheersende terreur van “De Markt” zonder dat we het al beseffen.”

  Ik denk dat je simpel moet denken.

  Saddam Hoessein was een dictator. Dictators zijn slecht. Als een slechte dictator de wereld wil veroveren, moeten we hem stoppen.
  Er zijn meerdere dictators op de wereld. We (‘het goede Westen’) kunnen ze niet allemaal verdrijven.
  Maar er vonden in 2001 aanslagen door Al Qaida plaats in de VS, met als voornaamste doelwit het WTC in New York. Oei. Dat is zo goed als een aankondiging van een oorlog.
  Als je beweert dat Saddam Hoessein en Al Qaida banden hebben – ze zijn tenslotte allemaal moslim – en de wereld – de VS dus – willen veroveren, is dat geloofwaardig voor iedere politieke onbenul.
  In die omstandigheid bestaat er de kans dat ‘het goede Westen’ – lees: de kapitalistische elite – er een slaatje uit probeert te slaan en een oorlog tracht te beginnen.

  Het enige dat we kunnen doen is een gedegen analyse maken van de omstandigheden en motivaties die tot de Irak-oorlog leidden. En dat verhaal keer op keer vertellen. Net zoals we nog steeds het verhaal van de machtsgreep van Hitler vertellen om daarmee de gebeurtenissen van WO-II te voorkomen.

 3. Ik vraag me af hoe rationeel de de oorlog tegen Irak nu eigenlijk was. Olie? Zou natuurlijk kunnen, maar dan is het niet bijzonder succesvol geweest. Strategische belangen? Irak is een puinhoop, feitelijk verdeeld langs sektarische lijnen. Bovendien heeft de oorlog uiteindelijk de militaire mogelijkheden van de VS ondermijnt en er voor gezorgd dat de VS tot de nek in de schulden steekt.

  Ik vraag me af of het uiteindelijk niet veeleer een irrationeel besluit was, wraak voor 9/11. Catharsis, als je wilt., zoals Jim Bliss hier betoogt: http://www.onthisdeity.com/19th-march-2003-%E2%80%93-the-beginning-of-operation-iraqi-freedom/

 4. @5 Pyt,

  Bliss begaat een drogreden, namelijk een ‘post hoc ergo propter hoc’ (na dit, dus door dit). Bijvoorbeeld: “De zon komt altijd op nadat de haan gekraaid heeft, dus de zon komt op dóórdat de haan kraait.”

  “The blunt neoconservative claims that Operation Iraqi Freedom was conducted to further US economic and strategic interests isn’t entirely convincing. At the very least, if that was the original reason, it has backfired. Prior to the invasion, Iraqi oil was finding its way to market via the UN’s “oil for food programme”. The year prior to the invasion, this programme saw Iraq selling 2.5 million barrels per day on the global market which – according to the US Energy Information Administration – is just short of the 2.8 million barrels per day that Iraq is capable of producing for export. As to be expected, production dropped significantly after the invasion and is only now beginning to approach the levels it achieved under the oil for food programme.”

  Omdat er geen economische en strategische voordelen behaald werden na de invasie, zou dat geen goede reden ervoor zijn.
  Natuurlijk weet je nooit iets zeker over de toekomst. Maar waarschijnlijk waren vooraf de voordelen voor de VS hoog ingeschat. Saddam Hoessein was tenslotte onbetrouwbaar gebleken als ‘bondgenoot’.

 5. @5 / @6: Typisch dat die Bliss wel vertelt hoeveel de Iraqi’s produce(e)r(d)en, maar niet wie daarvan profite(e)r(d)en, alsof dat niet juist het interessantste aspect is. Je gaat immers niet een land binnenvallen omdat de productie niet hoog genoeg is, maar omdat je die in handen wil zien te krijgen.

 6. Een brief is aanleding voor een felle discussie over de plas. Een paragraaf:

  “Ik zou deze brief niet schrijven als ik gewond was geraakt in een gevecht in Afghanistan tegen de troepen die de aanslagen van 9/11 op hun geweten hebben. Was ik daar gewond geraakt dan zou ik mij nog altijd ellendig voelen door mijn fysieke toestand en mijn nakende dood, maar ik zou op zijn minst gerustgesteld zijn door de wetenschap dat mijn verwondingen een gevolg waren van mijn eigen beslissing om het land dat ik liefheb te verdedigen. Ik zou niet in mijn bed moeten liggen met een lichaam vol pijnstillers en een leven dat wegebt, denkend aan de honderdduizenden mensen, onder wie kinderen en ikzelf, die door jullie opgeofferd werden voor nauwelijks meer dan de hebzucht van oliebedrijven, jullie combines met oliesjeiks in Saudi-Arabië, en jullie krankzinnige imperiumvisies.”

  Bron: http://forum.politics.be/showpost.php?p=6576331&postcount=1

Reacties zijn gesloten.