Niets Nieuws Uit Venezuela

Vind je niet dat er iets niet in de haak is als de media een nep ‘humanitaire crisis’ in Venezuela orkestreren, maar de echte humanitaire crises in Jemen en Gaza totaal negeren?

Vind je niet dat iets heel erg rot is als de expert Alfred Maurice de Zayas, die door de VN naar Venezuela gestuurd is om de situatie te evalueren, geen enkele belangstelling van westerse media of enige westerse regering voor zijn rapportage heeft ondervonden?

Vind je het niet een beetje over de top dat Washington 21 miljard dollar van Venezuela steelt, sancties oplegt in een poging het land te destabiliseren en de Venezolaanse regering op de knieën te dwingen, het Venezolaanse socialisme de schuld geeft van het “uithongeren van het volk” en dan een magere $ 21 miljoen aan “humanitaire hulp” aanbiedt?

Dit zijn drie vragen die de gerenommeerde Amerikaanse journalist Paul Craig Roberts zichzelf onlangs stelde. Vooral de eerste is het meest schrijnend. Was er een maand of twee, drie geleden nog een kleine opleving van aandacht in de corporate pers voor de enorme humanitaire ramp die zich in Jemen aan het voltrekken is, daar is nu geen sprake meer van. De reparatiecampagne van het Saoedische moordenaarsregime van Mohammed bin Salman is in volle gang en de westerse pers heeft slechts aandacht voor de ‘progressieve’ veranderingen in het koninkrijk, zoals, hoera, hoera, de benoeming van de eerste vrouwelijke ambassadeur.

Maar terug naar Venezuela. In zijn stuk citeert Paul Craig Roberts de speciale rapporteur voor de mensenrechten in Venezuela, Alfred de Zayas:

“In de verslagen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) van december 2017 en maart 2018 worden voedselcrises in 37 landen opgesomd. “De Bolivariaanse Republiek Venezuela is daar niet bij.”

“In 2017 heeft de Bolivariaanse Republiek Venezuela medische hulp aangevraagd bij het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria, het pleidooi werd afgewezen, omdat Venezuela nog steeds een land met hoge inkomens is … en als zodanig niet in aanmerking komt.”

“De “crisis” in Venezuela “kan niet worden vergeleken met de humanitaire crises in onder andere Gaza, Jemen, Libië, de Syrische Arabische Republiek, Irak, Haïti, Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Somalië of Myanmar.”

In paragraaf 37 van zijn rapport zegt de Zayas:

“Moderne economische sancties en blokkades zijn vergelijkbaar met middeleeuwse belegeringen van steden met de bedoeling hen tot overgave te dwingen. Eenentwintigste-eeuwse sancties proberen niet alleen een stad, maar ook soevereine landen op de knieën te krijgen. Een verschil is misschien dat de sancties van de eenentwintigste eeuw gepaard gaan met manipulatie van de publieke opinie door middel van ‘nepnieuws’, agressieve public relations en een pseudo-mensenrechtenretoriek om de indruk te wekken dat het ‘doel’ van de mensenrechten het criminele middel rechtvaardigt.

Er is niet slechts een horizontale juridische wereldorde geregeerd door het Handvest van de Verenigde Naties en principes van soevereine gelijkheid, maar ook een verticale wereldorde die de hiërarchie weerspiegelt van een geopolitiek systeem dat dominante staten verbindt met de rest van de wereld in overeenstemming met hun militaire en economische macht. Het is het laatste, geopolitieke systeem dat geopolitieke misdaden voortbrengt, tot nu toe in totale straffeloosheid.”

Mensenrechten en humanitaire hulp worden meer en meer gebruikt als wapens om politieke doelen te bereiken. Ook de recente erkenning door Amnesty International van Trumps marionet Juan Guaidó is daar een voorbeeld van. Amnesty, ooit een instituut dat stond voor integriteit, is nu een multinational die danst naar de pijpen van zijn donors.

De Zayas rapporteert dat een atmosfeer van intimidatie zijn missie vergezelde en dat geprobeerd werd hem in een vooraf bepaalde matrix te dwingen. Hij ontving brieven van door de Verenigde Staten gefinancierde NGO’s die hem verzochten niet alleen door te gaan en hem het rapport dicteerden dat hij zou moeten schrijven. Voorafgaand aan zijn aankomst in Venezuela, werd een propagandacampagne tegen hem op Facebook en Twitter gelanceerd die zijn integriteit betwistte en hem beschuldigde van vooringenomenheid.

Wat de pers voor je verborgen houdt over Venezuela

Stroomuitval, toeval?

Voor wie nog gelooft dat de stroomuitval, die nu al vijf dagen 80% van Venezuela plat heeft gelegd geheel en al te wijten is aan het ‘schrikbewind’ van Maduro kan het geen kwaad even het artikel van Max Blumenthal op The Grayzone te lezen, waarin deze onderzoeksjournalist een memo uit 2010 heeft gepubliceerd van het ‘Center for Applied Non-Violent Action and Strategies‘ (CANVAS), een in Belgrado gevestigde “democratiebevorderende” organisatie, gefinancierd door de Amerikaanse overheid die duizenden op de VS afgestemde jeugdige activisten heeft opgeleid in landen waar het Westen regimeverandering nastreeft.

Deze groep (CANVAS) ontving naar verluidt Guaidó en de belangrijkste leiders van zijn partij ‘Voluntad Popular’ (volkswil) voor een reeks trainingssessies, waarbij ze werden gevormd tot een ‘Generatie 2007’ die vastbesloten was weerstand te bieden aan de toenmalige president Hugo Chávez en zijn plannen te saboteren om het ‘socialisme van de 21e eeuw’ in te voeren in Venezuela.

In het memo uit 2010 verklaarde Srdja Popovic van CANVAS: “Een sleutel tot de huidige zwakte van Chávez is de achteruitgang van de elektriciteitssector.” Popovic identificeerde de Hydro-elektrische centrale Simon Bolivar expliciet als een wrijvingspunt en benadrukte dat “de waterstanden bij de Guri-dam dalen en dat Chavez het verbruik niet voldoende heeft kunnen verminderen” om de achteruitgaande industrie te compenseren.

Speculerend over een “ernstige mogelijkheid dat ongeveer 70 procent van het elektriciteitsnet van het land al in april 2010 plat kan gaan”, verklaarde de CANVAS-leider dat “een oppositiegroep het best kan worden bediend om van de situatie te profiteren door het propagandistisch tegen Chavez uit te spelen en naar hun wensen.”

Flits even vooruit naar maart 2019 en zie dat dit draaiboek bijna exact gevolgd zou kunnen zijn tegen Maduro

Laatste Nieuws!

A.s. Zaterdag vindt er een National March on Washington’ plaats onder de leuze: U.S. HANDS OFF VENEZUELA!, georganiseerd door de ‘Answer Coalition’, waar zo ongeveer de hele Amerikaanse links/progressieve gemeenschap in vertegenwoordigd is. Het zal een hele grote mars worden, maar je zult hier waarschijnlijk weinig tot niets van vernemen in de reguliere media.