Niets aan de hand hoor, het is alleen bijna veertig graden in het Noordpoolgebied

38o in Werchojansk, ons in vroegere jaren gepresenteerd als de koudste sta ter wereld, in Siberië. Is het een kwestie van klimaatverandering? De afgelopen zestig jaar is de gemiddelde jaartemperatuur vooral in de Noordpoolstreken flink gestegen. Maar doe vooral alsof er niets aan de hand is en schuif de KLM en Schiphol nog maar wat miljarden toe.

Voor iedereen verklaard:

Het opwarmen in het Arctisch gebied leidt tot het ontdooien van ooit permanent bevroren ondergronds permafrost.

Dit verontrust wetenschapslieden, omdat wanneer permafrost ontdooit koolstofdioxide en methaan, die vroeger onder de grond opgeslagen waren, vrijkomen.

Deze broeikasgassen kunnen meer opwarming veroorzaken en verder ontdooien van de permafrost, in een vicieuze cyclus die bekend is als positieve terugkoppeling.

De hogere temperatuur kan ook landijs in het Arctisch gebied sneller doen smelten, wat leidt tot een grotere toestroom in de oceaan waar het bijdraagt aan het stijgen van de zeespiegel.

BBC News