Nexit slaat niet aan in Nederland

Slecht nieuws voor het xenofobe Nexit-plebs: een overgrote meerderheid van de Nederlanders voelt er niets voor uit de EU te treden. Maar liefst 79% van alle Nederlanders beoordeelt de EU positief. Alleen Ierland, Duitsland en Luxemburg doen het beter.

Er bestaan wél grote verschillen tussen landen. In Zuid-Europese landen is de EU aanmerkelijk minder populair dan in het noorden van het continent.

In totaal is slechts 16% van alle EU-inwoners van mening dat hun land uit de EU zou moeten treden, 83% is een Remainer (om die term ook eens te gebruiken). De EU is het meest populair onder jongeren (15-24 jaar). Maar liefst 91% van de geënqueteerden in die leeftijdscategorie wil in de EU blijven. Overigens is ook een solide meerderheid (81%) van de 55-plussers Remainer.

Hoger opgeleiden zijn over het algemeen positiever over de EU dan lager opgeleiden. Onder hoger opgeleiden (WO, HBO) wil maar 11% uit de EU treden, onder lager opgeleiden is dat 28%.