Netanyahu wil liever niet meer praten over een twee-statenoplossing met de Palestijnen

De Israelische premier Netanyahu heeft officieel het idee laten vallen dat hij voor een twee-statenoplossing is van het Israelisch-Palestijnse probleem. Tijden het presidentschap van Barack Obama beweerde hij  vast te houden aan deze door de Palestijnse Autoriteit en onder meer de EU gewenste oplossing. Donderdag tijdens het World Economic Forum in Davos weigerde hij de oplossing echter zo te noemen.

Hij zei ”het noemen van namen” te willen  vermijden. De Palestijnen konden wat hem betreft ”alle attributen” krijgen van zelfbestuur. Maar Israel zal  de verantwoordelijkheid houden voor de veiligheid in de regio, voegde hij eraan toe. De regering Trump is nog steeds bezig een vredesvoorstel voor te bereiden. Aangenomen mag worden dat dit heel dicht in  de buurt komt van Netanyahu’s plan, dat in wezen niets anders is dan een soort Bantustan. Over de grenzen van die Bantustan is voorlopig niet veel bekend, maar Jeruzalem hoort er in ieder geval niet bij.
Trump herhaalde in Davos dat hij ”Jeruzalem van tafel heeft gehaald”.  In zijn gesprek met Netanyahu zei hij dat dit een punt voor Netanyahu was, en dat Netanyahu dan ook de Palestijnen wat moest geven  Hij noemde de Palestijnen respectloos dat ze geweigerd hadden vice-president Pence te ontmoeten. En in één adem zei de Amerikaanse president dat de VS een groot bedrag aan hulp aan de Palestijnen geven, ”een bedrag dat niemand begrijpt”. en dat dit ”op de tafel blijft” als de Palestijnen niet naar de onderhandelingstafel komen.
Netanyahu noemde het dreigement van Trump om het geld in te houden als de Palestijnen weigeren te komen praten tijdens de persconferentie een ”verfrissend gezichtspunt”. Hij voegde eraan toe dat er volgens hem geen vervanging bestaat voor de Verenigde Staten  als onderhandelaar en honest broker’‘. Netanyahu toonde zich ook opgetogen over de standpunten van Trump over de nucleaire deal met Iran. In hun gesprek was de president heel dicht bij het standpunt van Israel gekomen, zei hij. (Netanyahu had in de marge van de top in Davos ook diverse ontmoetingen met regeringsleiders,  onder wie Mark Rutte. Zij besloten tot meer samenwerking,  op te voeren zonder bekend te maken op welk terrein).

Zoals te verwachten was leverden de Palestijnen scherpe kritiek op de uitlatingen van Trump. Er werd op gewezen dat de Amerikaanse president aanvankelijk had geweigerd over de grenzen van Jeruzalem te spreken maar dat hij nu zei dat het hele punt uit de onderhandelingen  is verdwenen. Zij herhaalden het punt dat er zonder Jeruzalem ook geen vrede is en zeiden dat de Palestijnen niet te koop zijn.. ”De opmerkingen van president Trump dat Jeruzalem van tafel is bevestigen alleen dat de Verenigde Staten zichzelf ongeschikt hebben  verklaard om een rol te spelen in het vredesproces,” zei toponderhandelaar Saeb Erakat. ”Als Jeruzalem van tafel is, is er ook geen plaats aan tafel voor de VS.

Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist