Netanyahu: “plan voor nieuwe nederzetting in plaats van Amona is waarschijnlijk van de baan”

De Israelische premier Netanyahu heeft zijn veiligheidskabinet zondag meegedeeld dat er waarschijnlijk toch geen nieuwe nederzetting komt als nieuw onderdak voor de 41 kolonistenfamilies die in de onlangs ontruimde illegale ”outpost” Amona woonden. Amona werd ontruimd na een juridische procedure van meer dan tien jaar, omdat de outpost op Palestijnse privé grond was gebouwd. Aan de ontruiming ging een lange onderhandelingsronde vooraf. Daarin werd de 41 families een nieuwe nederzetting beloofd, de eerste echt nieuwe die in 25 jaar zou worden gesticht. Maar nadat een eerder gekozen plek was afgekeurd omdat weer andere Palestijnen daarvoor eigendomspapieren bleken te hebben en een zaak aanhangig hadden gemaakt bij het hooggerechtshof, werd een commissie opgericht die naar een geschikte plek moest gaan zoeken.

Maar ook dat gaat nu waarschijnlijk niet door. Netanyahu vertelde het veiligheidskabinet dat dit een gevolg was van het feit dat president Trump hem bij zijn recente bezoek aan Washington had verzocht het wat rustiger aan te doen met de nederzettingen. En Netanyahu wilde daar niet tegenin gaan, omdat Trump hem op veel andere gebieden, zoals op het terrein van veiligheid en strategie tegemoet was gekomen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist