Neoliberale beschaving: een formulier om uw verkrachting te schetsen

De heersers met hun bloedige listen zijn er voortdurend op uit de armen armer te maken en van zoveel mogelijk waardigheid te beroven.
Is er een dieptepunt te bedenken?
Het Engelse regime (houd toch op met je “Brits”) drukt een nieuw kinderbijslagstelsel door, waarbij slechts toeslagen voor maximaal twee kinderen toegestaan zijn.
Als een vrouw een kind heeft tengevolge van verkrachting kan zij alsnog kinderaftrek krijgen voor het resulterende kind. Dan moet zij wel een formulier invullen waarop de verkrachting duidelijk wordt geschetst en wordt aangegeven waarom zij recht meent te hebben op die extra toeslag.

Dat het hier weer eens om een Engelse ingreep gaat wordt geïllustreerd door de Schotse premier – ook een vrouw, men kan zich afvragen of het er veel toe doet – die ziedend is over deze wetgeving. En zij is daar niet alleen in, in het Schotse parlement – alleen die ene (ook al vrouwelijke) Tory verdedigde de verkrachtingsclausule.
En May vindt het “wel zo eerlijk”.

Meer hierover hier.