De nekslag

M. zag als klein jongetje in Sierra Leone zijn vader vermoord worden en zijn moeder ontvoerd door de rebellen. Zijn tante vluchtte met hem en zijn twee zusjes mee naar Liberia, maar ook daar brak de oorlog uit. De kinderen raakten de tante kwijt, ze kwamen in Guinea terecht. Zijn twee zussen verdwenen daar. Hij probeerde op eigen kracht naar Nederland te komen, om samen met zijn moeder te kunnen zijn. Maar – lang leve ons ‘humaan asielbeleid” – de IND wees zijn asielverzoek af. En probeert hem tot overmaat van ramp te deporteren naar een land dat niet het zijne is: Guinea.

 

………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Deportatieverzet