Negentig landen veroordelen Israelische strafmaatregelen jegens de Palestijnen uit boosheid over stemming in de AV

Meer dan 90 lidstaten van de Verenigde Naties hebben een verklaring ondertekend waarin ze hun afkeer uitspraken van de ”strafmaatregelen” die Israel genomen heeft tegen de Palestijnse Autoriteit (PA) als reactie op de recente stemming van de VN waarin het Internationaal Gerechtshof  om een opinie werd gevraag over bezetting van Palestina. Tot de maatregelen behoorde onder meer dat 39 miljoen dollar werd afgenomen van tegoeden van de PA bestemd voor slachtoffers van Israelisch geweld om ze uit te keren aan slachtoffers van Palestijns geweld in Israel.

De staten drukten hun steun uit voor het Internationale Hof en voor de internationale wetten als hoeksteen ”van ons internationale systeem”. Ze drukten hun ”diepe bezorgdheid” uit over de Israelische beslissing om strafmaatregelen uit te vaardigen tegen het Palestijnse volk, zijn leiders en zijn civil society”. En – los van het standpunt van elk land over de resolutie – verwierpen ze strafmaatregelen als reactie op een dergelijk verzoek en riepen ze op om ze onmiddellijke ongedaan te maken.

De verklaring was ondertekend door de 86 landen die voor de resolutie hadden gestemd, maar ook een paar landen die blanco of tegen hadden gestemd. Opvallend was bijvoorbeeld dat Duitsland de verklaring  ondertekende. Ook Nederland steunde de verklaring.

Overigens was dit niet de enige verklaring waar de Palestijnse Autoriteit zich tevreden over toonde. Er was ook een verklaring va 116 Mensenrechtenorganisaties, civil- en academische organisaties en groepen  die het opnamen voor de  Speciale VN-Rapporteur over de Mensenrechten in de bezette gebieden, Francesca Albanese. De Israelische missie in Genève had haar vorige maand verweten  dat ze antisemitische vooroordelen koesterde. De 116 verklaarden daarentegen dat de manier  waarop ze was bejegend ”de jongste uiting was van een patroon van Israelische aanvallen die erop gericht zijn elk gerechtvaardigde kritiek van de inhumane manier waarop de Palestijnen in de bezette gebieden tegemoet worden getreden de kop in te drukken”  Daarbij werd gerefereerd aan de vorige Rapporteurs Richard Falk, Michael Lynk, en Michele Bachelet die geen van allen (zoals trouwens ook Francesca Albanese) toestemming hadden gekregen een bezoek te brengen aan de bezette gebieden.

– Uitgelichte afbeelding van Francesca Albanese: By OHCHR (United Nations) – https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-palestine/francesca-albanese-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian-territory-occupied-1967, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126971341