Nee, Trump, meer wapens gaat niet helpen, en wel hierom…

Ik weet ook wel dat T dit niet leest – maar voor onze eigen geestelijke hygiëne doe ik het toch maar even. Schoolmoorden zijn zo diep, en diep triest… Maar T blijft verblind, liefdeloos, vol angst en haat.

 • Het bewapenen van onderwijzers doet niets af aan de oorzaak van de massamoorden op oma’s of schoolkinderen onder 12, 15 of 18
 • Het bezit van vuurwapens door burgers is in vrijwel geheel Europa onmogelijk – dat scheelt heel wat ellende en doden
 • In Dunblane in Schotland was in 1996 de laatste Britse schoolmassamoord met twee pistolen en twee revolvers: 16 dode leerlingen, 1 dode onderwijzeres, en de zelfmoord van de dader, Thomas Hamilton, 43. De UK stelde een algemeen verbod op handvuurwapens in. Sindsdien is er geen schoolschietpartij geweest (maar het laatste decennium wel wekelijkse enkelvoudige doden door mesaanvallen).
 • Schoolmoorden komen in Europa zodoende veel minder voor dan in de VS
 • De kans dat de VS het bezit van vuurwapens terugdringt, lijkt me nul
 • Gezien de Trolarisatie tussen republikeinen en democraten lijkt het me onmogelijk dat er enige zinvolle discussie onstaat over minder vuurwapens in de VS
 • Zolang in Nederland dagelijks steekpartijen plaatsvinden, en wekelijks schietpartijen, hebben we niemand een lesje te lezen
 • Erg teleurstellend dat Don McLean – van het liefdevolle ‘Starry starry night’, idem ‘Vincent’ en ‘American Pie’ – wilde optreden bij de Amerikaanse wapenlobbyclub; (hij zei tenminste af, dat wel)

Trump noemt zichzelf ‘christen’ en dat houdt in: wapens omsmeden tot ploegijzers, zwaarden wegsteken en een aanvaller de andere wang toekeren en eindeloos vergeven. Waar staat dat dan in de B? Nou, hier:

 • Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in de schede.’Johannes 18:10,11;
 • ‘Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe’ Lucas 6:29;
 • ‘In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: ‘Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde hem: ‘Neen, zeg ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal.’ Matteüs 18:21-35.

Tot zover deze lezing…

– Afbeelding: videostill