Nederlandse regering kan maar niet tot kieren besluiten

Nederland is weer eens het achterblijvertje bij het beheer en herstel van zogeheten wetlands, blijkt uit het desbetreffende rapport van de Vogelbescherming.

Eén van de grote problemen die spelen voor veel natte natuurgebieden is verdroging; in de helft van de 162 Natura 2000-gebieden is verdroging een probleem. De landbouw heeft baat bij een lage waterstand en dus wordt er door waterschappen en boeren volop ontwaterd, met als gevolg een te lage waterstand in veel natuurgebieden. Water ‘van buiten’ het gebied laten instromen is een oplossing, maar helaas bevat dat water vaak te veel fosfaat, afkomstig uit de landbouw.

In het bijbehorende persbericht komt het wonderbaarlijke woord Kierbesluit voor, altijd verbazingwekkend wat men bedenkt in Den Haag. Het gaat om een inlaat voor zeewater in het Haringvliet, waardoor in het Haringvliet bijvoorbeeld weer haring zou kunnen zwemmen, of misschien zelfs steur en zalm, iets wat wel gewaardeerd zou worden door de andere landen waar de Rijn stroomt. Maar ja, het kost wat en dat ligt altijd moeilijk.