Nederlandse economie beter dan verwacht, maar de zwakkeren staan er belabberd voor

Vandaag stond er in de (digitale) kranten de mededeling, dat Nederland een naheffing van 627 miljoen euro krijgt: “Nederland is het geld verschuldigd omdat de economie het sinds 1995 beter heeft gedaan dan eerder is gemeld”. (NRC)

Vermeldenswaardig de reactie van Andre Rouvoet op Twitter (zie NRC): “Zie je nou wel dat het normaliseren en reguleren van drugs en prostitutie ons duur komt te staan…”

Waarna de verdere discussie de genadeklap krijgt (in die zin, dat het wel erg oneerlijk voor de Nederlandse staat is), doordat RTL Z in het desbetreffende stuk van het NRC meldt, dat het CBS beter is gaan rekenen.

“Volgens RTL Z komt het erop neer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek de afgelopen tijd beter is gaan rekenen.”

Alsof het rekenen aan slijtage onderhevig is; was ooit 1+1=2, dan is dat in de loop der tijd misschien 1+1=2,08 geworden (of 1+1=1,98, ’t ligt eraan, welk perspectief gekozen wordt); in die zin begrijp ik de uitleg van RTL Z. De rekenmethodiek van het CBS is in pakweg 20 jaar niet drastisch gewijzigd – de invoerwaarden en aannames, de variabelen waarmee gerekend wordt,  kunnen enigszins gewijzigd zijn, maar de wiskundige berekeningen die gehanteerd worden, blijven hetzelfde.

Omdat die naheffing een feit is – de Volkskrant spreekt ook over dat bedrag – kunnen we stellen dat Nederland er op financieel gebied florissant voor staat, in ieder geval florissanter dan de media ons de laatste jaren voorspiegelden – de Nederlandse economie deed en doet het kennelijk goed. De correctie gaat terug tot de vorige eeuw – in het NRC-artikel wordt gewag gemaakt van het jaar 1995.

Balkenende sprak ooit dat de inwoners van Nederland, of misschien zei hij gewoon ‘we’, de VOC-mentaliteit terug moesten krijgen. Dat zou betekenen een enorm rijke, maar kleine bovenlaag en de armoede (en honger) van de anderen in de periferie van deze rijke bovenlaag. Een visionair heb ik Balkenende nooit gevonden, en daar kun je hem ook niet op betrappen – opeens was hij daar als minister-president van Nederland na bijzonder hoogleraar ‘christelijk sociaal denken’ aan de VU te zijn geweest; in het schilderen van een vergezicht van de VOC-mentaliteit; daarin was hij zijn tijd ook niet vooruit, maar was stomweg de eerste, die het verwoordde. Maar ik moet zeggen, gelijk heeft de heer Balkenende wel gekregen.

Dit is (een deel van) het huidige landschap, dat we in Nederland steeds meer aantreffen. En nog schrijnender, omdat het hier over mensen gaat, die zich niet meer kunnen verweren.