Nederlandse boeren beseffen TTIP-ramp

Een achttal Nederlandse boerenorganisaties luidt de noodklok tegen TTIP, het beruchte vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. Hun argumentatie is op de eerste plaats liberaal: doordat de VS veel lagere milieustandaarden heeft dan Europa ontstaat een ongelijk speelveld. Zo kunnen Amerikaanse boeren tegen lagere kosten produceren. Daarnaast lijken deze boeren toch ook oog voor het milieu te hebben. Ze protesteren samen met voor hen ongewone bondgenoten: Milieudefensie en FNV-Agrarisch Groen.

Dit boerenprotest is belangrijk in de strijd tegen TTIP. Boeren vormen de economische ruggengraat van het platteland. Als ze massaal het loodje leggen, is dat de dood voor veel dorpen. Wanneer Nederlandse boeren zich de gevolgen van het vrijhandelsakkoord beginnen te realiseren, beseft alras iedereen in kleine gemeenschappen de consequenties en dat slaat een gat in de algemene steun voor TTIP op rechts.