Nederlander ‘premier’ van Griekenland

Maarten Verwey gaat namens de trojka het eigenlijke commando over Tsipras-2 voeren.

Hij wordt dus het hoofd van de task force voor Griekenland, en zal met zijn 20-koppig team “een ongeziene macht hebben om toe te zien op de uitvoering van het hervormingsprogramma”, aldus The Guardian. ‘Toezien’ is te zwak uitgedrukt, want volgens het Griekse financiële blad Agora zal Verwey’s team ”in essentie de wetgeving uitschrijven in bijna alle domeinen van het regeringsbeleid, gaande van de vennootschapsbelasting en het arbeidsmarktbeleid tot gezondheid en welvaartsbeleid”.
(Ander Europa)

Neoliberale dictaten zijn uiteraard in goede handen bij een D66’er.