Nederland stimuleert braindrain

Braindrain is het fenomeen waarbij de meest talentvolle mensen uit een bepaald land, meestal een ontwikkelingsland naar een ontwikkeld land worden gelokt. Nederland heeft braindrain uitstekend geregeld. Dit staat in schril contrast tot mensen uit iedere andere categorie die naar Nederland proberen te komen.

Het Nederlandse migratiebeleid: warm onthaal kennismigrant, gesloten deur voor arbeidsmigrant. (DeWereldMorgen)

Kennismigranten kosten maar een fractie van de scholing die nodig is voor de eigen jeugd. Prima voor Nederland dus. De ontwikkelingslanden echter zien hun met veel moeite hooggeschoolde mensen, die voor de opbouw van een land dringend nodig zijn, vertrekken.