Nederland stemt in met “inperking” neonicotinoïden

De Rijksoverheid deelt mede met betrekking tot “gewasbeschermingsmiddelen” (=insecticiden) en “biociden” (=levendoders, want er mochten nog eens beestjes in de grond zitten) dat Nederland zal instemmen met de overige EU-lidstaten over het op den duur verbieden van deze vergiften:

Minister Schouten volgt hiermee het wetenschappelijk advies van de European Food Safety Authorithy (EFSA) en van het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Op basis van het advies van de EFSA zullen de lidstaten een besluit nemen. Op 27 april wordt er door de Europese lidstaten gestemd in Brussel.

Het betreft hier een inperking op een drietal stoffen, namelijk imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten kunnen dan alleen nog maar worden toegepast binnen kassen. Voor zaadbehandelingstoepassingen geldt ook dat het behandelde zaad alleen in de kas mag worden uitgeplant. De voorgestelde restricties kunnen gevolgen hebben voor een aantal teelten in Nederland.

Minister Schouten is zich bewust van de mogelijke impact voor agrarische ondernemers. Daarom zal ze in gesprek gaan met de sector om alternatieven te bespreken.

Bron.