Nederland moet zich wat drukker maken om de terroristen van ‘eigen bodem’

Als je de media mag geloven heeft de PVV met leden het eigenlijk op een soort akkoordje gegooid met de AIVD en de MIVD om de angst voor terrorisme er goed in te houden bij de bevolking.
Dat zou namelijk goed zijn voor de verkiezingsuitslagen.
Een hoogst ernstige hoewel niet verrassende zaak. Niet verrassend omdat je van een door en door immorele club als de VVD waar men begrip heeft voor massamoord op kinderen en het van staatswege beroven van vluchtelingen zoals dat gebeurde met de joden die aankwamen in de vernietigingskampen ‘zo gek nog niet’ vindt, alles kunt verwachten.

Het ‘onder druk zetten’ of op een akkoordje gooien met veiligheidsdiensten voor politiek en electoraal gewin riekt zelf naar terrorisme. Terrorisme niet begaan door IS of Al-Qaida maar bedreven door de PVV met leden. Terrorisme zoals ook SS-verheerlijker Filip Dewinter dat bedrijft met zijn slecht gefotosjopte plaatjes en terrorisme zoals ook de tokkies in Steenbergen dat bedreven met hun gejoel om verkrachting en het vuurwerkbommen gooiende geteisem in Woerden plus de klonen van de SA in Geldermalsen.

De definitie van terreur zoals het op de site van de AIVD staat:

Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Bron

Zeker dat laatste: ‘de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden’ is duidelijk iets waar de VVD zich schuldig aan maakt middels haar praktijken in samenwerking met de inlichtingendiensten.
Terrorisme dus. Verder, omdat er VVD-bewindslieden bij betrokken zijn riekt een en ander ook zeer zeker naar machtsmisbruik en verkiezingsfraude.

Ik verwacht dan ook dat Lodewijk Asscher nu heel snel een onderzoek door Motivaction laat instellen naar de geweldsympathieën van VVD’ers.
Daarbij kan ik de uitslag overigens al voorspellen: die is namelijk hoog omdat VVD’ers er altijd als de kippen bij zijn wanneer er weer eens sprake van is om op dit of dat land dat zich niet vreedzaam wenst te voegen naar het door de VVD heilig geachte neoliberale keurslijf massaal bommen te gooien.
Misschien wordt het nu toch echt hoog tijd om de VVD officieel als terroristische organisatie te bestempelen, de geldstromen naar die organisatie af te snijden, de club bij wet te verbieden en alle huidige en voormalige VVD’ers het recht op deelname aan toekomstige verkiezingen de eerste tien of twintig jaar te ontzeggen.
Een gedegen strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenen en hun handel en wandel in deze, lijkt mij van het grootste belang.
Nederland moet zich misschien iets minder druk maken over al dan niet vermeende terroristen van elders en iets meer om die van ‘eigen bodem.’

Zijn er trouwens al video-filmpjes opgedoken van Afghaanse of Somalische trainingskampen waar ’terroristen’ oefenen in het fietsen met een bakfiets?