Nederland kijkt weg van de eigen kwetsbaarheid voor klimaatverandering

Zicht_vanaf_overstroomde_Waal_richting_Ooij(stadspolder)

Nederland is een waanzinnig gaaf land, waar iedereen maar dan ook echt iedereen ter wereld een voorbeeld aan kan nemen. Dat is dan nog altijd het beeld dat de regeerders, die ook nog eens goed voor zichzelf weten te zorgen, uitdragen. Intussen is men in andere streken er verbaasd over hoe onbekommerd Nederland zich voordoet ten aanzien van klimaatverandering en zeespiegelstijging. (De overstromingen in Limburg zijn schielijk uit de publieke herinnering weggepoetst, buiten Limburg dan). Nu.nl deed zowaar aan journalistiek en liet twee geleerden van elders aan het woord:

“Ik had in Nederland veel meer een crisisretoriek verwacht ten aanzien van zeespiegelstijging”, zegt de Deense antropoloog Lasse Bech van de Universiteit van Aarhus. “Ik zie dat wel bij Nederlandse zeespiegelexperts, maar hoor het niet terug bij gewone mensen.” Bech doet onderzoek naar de culturele gevolgen van zeespiegelstijging in Nederland.

Ook Simon Richter van de University of Pennsylvania bespeurt een vorm van ontkenning, die volgens hem voortvloeit uit een gekozen zelfbeeld. “In Nederland wordt de aanpak van klimaatverandering opgesplitst: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen krijgt weinig prioriteit, terwijl klimaatadaptatie, het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, juist wordt gezien als een business case, waar Nederland internationaal mee hoopt te verdienen.”

– Lees verder bij de bron
  • Uitgelicht: de Waal, maart 2020, gezien in de richting van de ondergelopen Stadspolder, eigen foto AJvdK