Nederland in alliantie van acht remmers in EU

Vol bravoure kondigt het Nederlandse kabinet aan: ‘minister Hoekstra smeedt alliantie van acht eu-landen voor een sterker economisch Europa.’ Economisch sterker is de orwelliaanse omschrijving voor de rem op integratie van de EU. Estland, Letland, Litouwen, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Nederland willen zo veel mogelijk alles bij het oude laten in de EU, terwijl de economische crisis de kloof tussen arme en rijke lidstaten heeft verdiept in plaats van dat zij ze nader tot elkaar gebracht heeft.

Acht landen klinkt nog heel wat (8/27 is 30%). Samen vertegenwoordigen ze 49 miljoen inwoners. Dat is evenwel ruim minder dan Duitsland (80 miljoen). De acht zitten op hetzelfde niveau als Spanje (49 miljoen). Ach, deed het Verenigd Koninkrijk (65 miljoen) nog maar mee.