Nederland genocide-land?

In 1994 werden in het Afrikaanse land Rwanda een half miljoen tot een miljoen mensen van specifiek één etnische groepering in luttele weken doelgericht vermoord.
De wereld stond erbij en keek ernaar.
Het was niet de eerste en ook niet de laatste keer dat de wereld te maken kreeg met een dergelijk massale moordpartij die gericht was op het laten verdwijnen van een hele specifieke bevolkingsgroep.
Die massale moordpartij, die genocide, is één van de meest intensief bestudeerde genocides ooit.
Alleen als je weet hoe mechanismen in elkaar zitten, welke fases er doorgemaakt worden of moeten worden eer het tot iets dergelijk verschrikkelijks komt, is er iets te doen dat alarmbellen kan laten afgaan voor het te laat is en de moordmachinerie in een orgie van massaal geweld en bloedvergieten volkomen dol draait.

De term ‘genocide’ komt van de Poolse rechtsgeleerde Raphael Lemkin die in 1944 in de Verenigde Staten waar hij woonachtig was een boek uitbracht met de titel ‘Axis Rule in Occupied Europe.’
Het daar voor het eerst gebruikte woord ‘genocide’ is de samentrekking van twee woorden uit het Grieks en het Latijn: ‘genos’ staat voor ras, volk terwijl ‘caedere’ betekent ‘vermoorden.’
Lemkin in zijn tijd merkte op dat er door de hele geschiedenis heen steeds gebeurtenissen waren waarvan hij het gevoel had die het beste te omschrijven waren met een goed gedefinieerd begrip.
Verder was er op dat moment een genocide aan de gang waarbij Lemkin uiteindelijk tientallen familieleden in Europa zou verliezen: de Holocaust.
Lemkin, gevraagd naar zijn interesse in wat later genocide zou gaan heten, verklaarde:

I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, then after the Armenians, Hitler took action

Bron

Lemkin hanteerde de volgende omschrijving, definitie, van genocide en zich baserend op onderzoek dat begon bij de zogeheten Simele massamoord van Augustus 1933 in Irak:

Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be the disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups.

Bron

Meer hierover in het Nederlands vind je hier.(pdf)

In het licht van deze definitie bezien is het zogenaamde ‘grapje’ van Leon de Winter om een anticonceptiemiddel in het drinkwater van Gaza te doen, een ‘grapje’ waar het gereformeerde Tweede Kamerlid Kees van der Staaij zo hartelijk om moest lachen, niets anders dan een oproep tot het plegen van genocide.
Ga maar na: Lemkin heeft het immers over “destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups.”
We hebben dus mensen in Nederland die straffeloos en zonder enige terughoudendheid of schaamte oproepen tot het uitroeien van een hele specifieke groep mensen en politici die dat zo grappig vinden dat ze daar hartelijk om moeten lachen.
Waarom dat zo erg en vooral alarmerend is, zal ik nog uitgebreid bespreken.

Laat ik voor nu opmerken dat volgens het internationaal recht genocide een misdaad is en dat ongeacht de omstandigheden waarin het plaatsvindt dan wel gepleegd wordt:

Genocide is a crime under international law regardless of “whether committed in time of peace or in time of war” (art. I). Thus, irrespective of the context in which it occurs (for example, peace time, internal strife, international armed conflict or whatever the general overall situation) genocide is a punishable international crime.

Bron

Zoals ik al zei: voor er daadwerkelijk sprake is van het vermoorden van hele specifieke groepen mensen met de intentie de groep als zodanig te laten verdwijnen van de Aardbodem, gaan er gebeurtenissen aan vooraf die in 8 fases te onderscheiden zijn.
Het is belangrijk te begrijpen wat die acht stappen zijn en een idee te hebben van waar een gebied, land of een groep van landen staat op die ladder welke leidt tot genocide.
Daarover meer in het volgende artikel over dit onderwerp.