Nederland een jaar later

Wilders Haagse bierkeleder

Dit was een jaar geleden:

Dus ik vraag aan jullie: willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?” Bron

En wat was Nederland geschokt! Nu was Wilders toch echt door de mand gevallen. Wilders was nou toch echt te ver gegaan. Alsof een uitspraak in een televisie-interview in Denemarken van vijf jaar eerder over het deporteren van ’tientallen miljoenen’ moslims niet ’te ver’ was. Maar goed, sommige mensen zijn nou eenmaal wat trager van begrip en de ene zijn neus is nou eenmaal wat gevoeliger voor een strontlucht dan de neus van de ander. Precies vijf minuten duurde de nationale verontwaardiging over de hardop in die Haagse bierkelder voor de camera’s uitgesproken wens tot etnische zuivering.

Diederik Samsom in maart 2014:

“Ik zie Rutte op kousenvoeten draaien rond de PVV, dat bevalt me allerminst. Ik vind dat de premier scherper stelling moet nemen. Ik zou willen dat hij dat vaker zou doen, gelukkig hebben we een vicepremier die dat wel doet” Bron

Hebt u de heren Samsom en Asscher van de partij van het etnische monopolie nog gehoord anders dan dat ze het een paar maanden later in hun broek deden omdat een Kamerlid van Turkse afkomst zijn baard wel eens kamde? Ik bedoel maar.

Ondertussen adverteert de PvdA in een poging zieltjes te winnen op een haatblog waar SS’ers voor helden worden gehouden, vluchtelingen die verdrinken er met leedvermaak worden bejegend en uitgescholden terwijl een burgemeester uit die partij met het krijsen van oprotten vrijwel het hele land aan zijn voeten krijgt. Verder is wat een prominent partijlid en thans eurocommissaris betreft iedereen antisemiet die walgt van het fascisme van de Israëlische apartheidsstaat. Over de oorlog waar deze partij voor verantwoordelijk is in Oekraïne hebben we het al heel vaak gehad.

Sybrand Buma van de partij welke voor het eerst sinds 1945 een bruine regering mogelijk maakte in maart 2014:

“een ruziemaker die overal gedoe achterlaat en altijd van alles anderen de schuld geeft”. Bron

Deze Buma is dikke maatjes met een nazi-blog waar mensen voor ‘rifapen’ uitgemaakt worden en alwaar hij bijvoorbeeld pleit voor meer bommen op Syrië. Verder loopt-ie al een jaar te janken dat er een gedachtenpolitie moet komen en dat ‘sharia’-partijen VERBOTEN!!! moeten worden. Wat hem betreft mag de wereld door het steenrijke Europa leeggeroofd worden om dan om datzelfde Europa een nog hogere muur te plaatsen, en kan de rest van de wereld wat hem betreft berooid en beroofd als het is letterlijk verrekken. Over radicalisme gesproken zullen we maar zeggen.

GroenLinks of de SP dan maar? Nou nee, Bram van Oijk van eerstgenoemde en Ronald van Raak die niet de eerste de beste binnen de SP is kwamen we tegen op hetzelfde blog als Buma en wat mij betreft geldt er een goed (Russisch) gezegde: ‘er is maar één druppel teer nodig om een vat honing te verzieken.’ Of GL en de SP zónder die twee dan vaten honing zouden zijn geweest is ook zeer twijfelachtig.

D66 dan? Nou nee: het enthousiast afbreken van allerlei rechten als ontslagbescherming, het studenten tot slaaf van de bank maken nog voor hun leven goed en wel eigenlijk begonnen is en gezondheidszorg alleen voor de rijken… het is een recept voor fascisme en ook dat is dus geen optie.

Mark Rutte een jaar geleden. Kreeg toen naar eigen zeggen een ‘vieze smaak’ naar aanleiding van het ‘minder, minder, minder’ van zijn coalitie-vriendje van weleer. Niet zoveel later werd er in zijn partij gepleit voor getto’s en concentratiekampen voor moslims en moest je volgens weer anderen uit de VVD begrip hebben voor Breivik. Vandaag de dag mogen jongelui wat Rutte betreft sterven op de slachtvelden van Syrië en zijn wat diezelfde regeringsleider betreft discriminatie en racisme iets waar je niet zo over moet zeuren als je daarmee te maken krijgt. Waarmee de facto de grondwet en artikel 1 ervan door de hi-ha-ho-premier buiten werking zijn gezet. Een vieze smaak is wel het minst erge wat ik van dit alles krijg.

Ondertussen joelt en krijst allerlei schorem op Facebook en Twitter om de meest vreselijke dingen die islamitische medeburgers ten deel moeten vallen en krijgen ze er zelfs een platform voor bij met name de EO en worden vluchtelingen in de media stelselmatig als probleem afgeschilderd. Geen politicus die een keer met de vuist op tafel slaat en zegt ‘nou is het afgelopen!’ Integendeel: allemaal mee trachten te vreten uit de volks-ruif van xenofobie, racisme en haat.

Dat brengt me dan op het waarom van dit overzichtje: als Wilders nou vanavond weer wat roept en de politici en media buitelen over elkaar heen met ‘nou gaat-ie toch echt te ver’, laat dan deze keer eens tot u doordringen dat de verontwaardiging net als een jaar geleden slechts geveinsd is en dat geen superlatief de ontstellende hypocrisie ervan ook maar bij benadering recht doet.
Om het fascisme in dit land te legitimeren hoeft u niet per se PVV te stemmen vandaag.