Nazi’s en bange burgers samen tegen opvang psychiatrische patiënten in Arnhem

Zo’n 200 buurtbewoners hebben gisteren in Arnhem geprotesteerd tegen de plaatsing van ex-gedetineerden en psychiatrische patiënten in de Paasbergflat. Initiatiefnemer van de demonstratie was Constant Kusters, de leider van de nazistische Nederlandse Volks-Unie.

OnderDak, de stichting die de herplaatsing verzorgt, plaatste op 1 mei de eerste zeven cliënten in de voormalige verzorgingsflat. Dom genoeg waren de omwonenden van tevoren niet ingelicht, wat Kusters de kans bood de Volksheld uit te hangen.

Het protest, op een grasveld tegenover de flat, werd georganiseerd door bewoners van de nabijgelegen wijk Geitenkamp. Constant Kusters, leider van de Nederlandse Volks-Unie, is de initiatiefnemer. ‘Ik sta hier als vader. Mijn kinderen zitten op de Witte School’, vertelt hij. ‘Ik maak me er ernstige zorgen over als dit soort mensen hier in deze wijk komen.’

Blijkbaar heeft OnderDak ook geen goede afspraken gemaakt met de gemeente, want die heeft inmiddels de stichting opgedragen haar cliënten elders onder te brengen. De huisvesting van de psychiatrische patiënten zou in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan.

Kusters wil van geen compromis weten: “Het hele plan moet van tafel. Ze moeten hun koffers pakken en opkrassen”.  Wat eigenlijk nog meevalt, want Constant’s voorgangers in nazi-Duitsland hielden er nog andere methoden op na: zo’n 300.000 psychiatrische patiënten zijn door de nazi’s vermoord. Gezien de ontwikkelingen in Europa is het waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat die optie weer op tafel verschijnt.

Bron: de Gelderlander