Nazi-demo tegen nieuwe moskee in Den Haag

De nazi-organisatie Voorpost wil vanavond in Den Haag demonstreren tegen de vestiging van een nieuwe moskee in de voormalige Thomaskerk in de Harmelenstraat. De bezoekers van de moskee zijn voornamelijk afkomstig uit de Surinaamse gemeenschap.  De moskee opent juist vanavond de deuren om kennis te maken met de buurt en het gesprek aan te gaan. 

Van dat laatste is Voorpost niet gediend. Dat de moskee niet bekend staat als een broedplaats van extremisten, maar als een vriendelijke, open gemeenschap is voor onze neo-nazi’s nationalisten niet relevant. Volgens actieleider Florens van der Kooi heeft zijn organisatie geen enkele behoefte aan een gesprek:  ‘Nee, we gaan niet in gesprek. Wij kennen de standaardriedeltjes wel, die ze vertellen tegen mensen. Dat ze vredelievend zijn enzo. Daar geloven wij niet in. De praktijk wijst uit dat het anders is’. 

Bron