NAVO zorgt voor sterke stijging wereldwijde militaire uitgaven de komende jaren

Zoals elk jaar brengt SIPRI een stand van zaken over de wereldwijde militaire uitgaven. Volgens dit Zweeds vredesinstituut zijn deze in 2016 met 0,4 procent gestegen in reële termen.

infografia-gdams2017-engDe Global Campaign against Military Spending (GCaMS) goot de cijfers in deze infografic. De NAVO-landen zijn goed voor meer dan de helft van wat de wereld uitgeeft.

Desondanks vindt de NAVO dat de militaire budgetten in de komende jaren sterk moeten stijgen, meer bepaald naar 2 procent van het BBP. Dat is een afspraak die op de NAVO-top in Wales is gemaakt. Op dit ogenblik zijn er maar vijf landen die daaraan voldoen. De VS willen dat er concrete verbintenissen komen om dat cijfer te halen. Omgerekend zou dat betekenen dat de Europese lidstaten 170 miljard dollar extra moeten stoppen in hun defensie-apparaat (= van 1,3 naar 2 procent). De kwestie zou wel eens de komende NAVO-top in Brussel (25 mei) kunnen domineren.

Hoewel de VS al ver boven het streefdoel zitten, kondigde Trump een verhoging aan met 54 miljard dollar. Als dat allemaal hard wordt gemaakt betekent dat een gezamenlijk NAVO-defensiebudget van maar liefst 1.107 miljard dollar.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be