Natuurherstelwet aangenomen: Historische overwinning voor Europese natuur

Vandaag heeft de Europese Milieuraad de Natuurherstelwet goedgekeurd, waarmee een belangrijke stap is gezet in de bescherming van natuur en klimaat in Europa. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de Europese natuur en het klimaat. Deze uitkomst markeert dan ook een cruciale overwinning voor de toekomst van onze leefomgeving.

 

De wet werd aangenomen met steun van een meerderheid van twintig lidstaten. Oostenrijk wijzigde op het laatste moment haar eerdere standpunt, waardoor de wet toch kon worden veiliggesteld.

“De stemming van vandaag is een langverwachte overwinning voor de Europese natuur en voor de burgers die al zo lang oproepen tot actie om de achteruitgang van de staat van de natuur te stoppen. Met goedkeuring van de Natuurherstelwet zeggen de lidmaatschappen toe om de aangetaste natuurgebieden te gaan herstellen. We rekenen erop dat de lidstaten deze wetgeving effectief uitvoeren, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Natuurherstel komt ten goede aan het klimaat, de biodiversiteit en de mens.”

Jelle de Jong, algemeen directeur WWF-NL, namens de gezamenlijke groene organisaties

– Lees verder bij de bron

  • Uitgelicht: eigen foto AJvdK