Natuur wint terrein in Europa

De bevolking in de regio Pinhal Interior Sul in Portugal vergrijst en sterft uit.

Carlos vertelt hoe rijk Pinhal vroeger was. Dat mensen een stuk dennenbos verkochten om het huwelijk van hun dochter te betalen. Ieder had zijn eigen grond en kon daarvan leven. ‘Nu laten we elk jaar een van de verder afgelegen akkers braak liggen. Die raakt meteen overwoekerd met struiken, eucalyptus en wilde dennen.’

In de buurt zijn weer roedels wolven gesignaleerd. En door het grote aantal everzwijnen hebben ze hun maïsteelt opgeven.
(MO*)

Elk voordeel heb ze nadeel of andersom. Het hangt ervan af hoe je er tegenaan kijkt. In ieder geval rukt de natuur in Europa weer op. Pinhal Interior Sul is slechts een voorbeeld van de vele nagenoeg ontvolkte gebieden, die economisch slechts geschikt zijn als wildpark.