Nationale Ombudsman: politie schond grondrechten Quinsy Gario

De Nationale Ombudsman oordeelt dat in het geval waar Quinsy Gario in 2011 bij de intocht van Sinterklaas even tegen de grond werd gewerkt door een stel dappere dienders omdat hij een hen onwelgevallig T-shirt droeg, diens grondrechten zijn geschonden:

De Ombudsman oordeelde dat de politie heeft gehandeld “in strijd met het vereiste van dat grondrechten moeten worden gerespecteerd”, waaronder de vrijheid van meningsuiting. De aanhouding was daarnaast onrechtmatig én disproportioneel gewelddadig.
Tot slot heeft de politie ook onprofessioneel gehandeld door aan Gario en Afriyie bij verhoor deze vragen te stellen: “Ben jij in Nederland geboren?”, “Van welke afkomst ben jij zelf dat je daar aandacht voor wil vragen?”, en “Zie je Sinterklaas niet als een stukje traditie?”.

De Ombudsman: “Het feit dat een politieambtenaar het mogelijk niet eens is met de mening die een verdachte verkondigt, brengt nog niet met zich mee dat hij dat sentiment mag laten doorklinken in zijn vraagstelling.” (PDF Rapport Nationale Ombudsman)

Nou precies.

Het Zwarte Pietendebat leeft onder de bevolking, zoals u weet. Meer dan wat dan ook wellicht. Daarnet hoorde ik in de Bijenkorf nog een oud en, aan haar kapsel en roze mantelpakje te zien, te rijk mens op afkeurende toon aan de caissière vragen ‘of zij er soms ook aan mededen, alleen maar omdat een paar mensen…’,  want ze had geen Zwarte Piet gezien in de winkel, alleen Sinterklazen. Dit gaat volgens deze mensen tegen de traditie in. Zoals collega Van der Kluft in het redactielokaal  nog tegen mij opmerkte, “blijkbaar valt het reeds rond half oktober sinterklazen in de winkel hebben ook onder de traditie die gehandhaafd moet worden omwille van de kleintjes”.

Ik had om hun opstelling graag mijn nieuwe stropdassen bij de Bijenkorf gekocht, ware het niet dat die daar pas begonnen bij 45 euro per stuk. Wel heb ik daarna voor mijn vriendin in Amerika nog bij V&D bewust een chocoladeletter M mèt Zwarte Piet erop gekocht, maar dat is omdat ik haar, die dit alles nauwelijks kan bevatten, wil laten zien dat dit allemaal ècht ècht ècht bestaat. Dit jaar misschien wel voor het laatst, dus nu kon het nog. Voor wie zwarte pieten wil zien, het hele chocoladevak bij V&D ligt er vol mee.

Tenslotte, ik heb bewondering voor Quinsy Gario, die dit allemaal toch maar opgestart heeft, daarmee een ongelooflijke lading haat over zichzelf heeft afgeroepen maar niettemin is doorgegaan, en wel degelijk een kanteling in het denken over Zwarte Piet teweeg heeft gebracht.