Natiestaatwet in Israel als pseudo-grondwet

Leden van de Arabische ”Verenigde Lijst” protesteren tegen het aannemen van de Natiestaat-wet. Het is nu bijna twee weken geleden dat de Knesset, Israels parlement, de zogenoemde ”natiestaat-wet” heeft aangenomen die, bij afwezigheid van een echte grondwet die Israel nooit heeft gehad, als een soort ”ersatz grondwet” moet dienen. In de wet wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Joden en anderen. Israel is volgens de wet de staat van het Joodse volk (waar ook ter wereld) en Joden zijn de enigen die er hun recht op zelfbeschikking tot uiting kunnen brengen. De termen uit de Onafhankelijkheidsverklaring van 1948 die verklaarde dat alle inwoners van Israel gelijke rechten zouden hebben en die tot dusver als ”grondwet” werd gehanteerd, zijn verdwenen. Ook het begrip democratie wordt in de nieuwe wet nergens genoemd. Het woord komt in de wet niet voor. Arabisch, de taal van 20 procent van de bevolking, die tot dusver 70 jaar lang officieel de ”tweede taal” was, is gedegradeerd tot taal met ”een aparte status”. En ”Jewish settlement” (het vestigen van Joodse nederzettingen) is officieel een taak van de staat geworden. Met Jewish settlement kan van alles worden bedoeld.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist