Na het ontwaken, stevige koppijn

Nederland is wakker geworden en voor een aantal is de klap hard aangekomen: de transitie naar rechts is in één keer met een hele grote ruk versneld gegaan, wat mogelijk kan inhouden dat er politieke problemen gaan komen. Maar overlopers heb je aan alle kanten, dus de Grootvorst van Friesland is maar met het hengelen begonnen.

Maar moet Nederland blij zijn met deze uitslag? Natuurlijk zal de kiezer zeggen die op FvD heeft gestemd, natuurlijk niet zullen de tegenstanders zeggen en zo gaan we de ‘nieuwe toekomst’ in: onzekerheid, donker, ruzie troef, rand van kabinetscrises en ga zo maar verder. We kunnen er nu al rekening mee houden dat het ultieme doel van de nieuwe grootmacht op politiek rechts is om het kabinet Rutte 3 zo snel mogelijk te laten vallen en dan kan op verschillende manieren.

Immigratie en Remigratie
Met name het punt over Immigratie en Remigratie baart me zorgen, zeker als te lezen valt op de site van FvD over kansarme immigranten. De teksten op de site zijn slim geschreven, maar het is werkelijk geen hulplijn voor mensen uit andere landen die hier willen komen wonen. Zoals rechts en rechtser blijven gillen, is opvang in de regio alléén bespreekbaar en daar naar toe moeten eventuele betalingen worden overgemaakt. Om daarna er aan toe te voegen: “ … Mocht asiel in ons land toch (om wat voor reden dan ook) noodzakelijk zijn, dan moet dat niet meer leiden tot een permanente verblijfsvergunning – maar slechts tot tijdelijke opvang voor zolang het nodig is. Het doel is terugkeer naar het land van herkomst zodra de situatie dat weer toelaat … “. Mijn vraag is dan, en deze heb ik al vaker gesteld: “Wie bepaalt dat een land veilig is?” Volgens mij kan dat de persoon alleen zelf en niemand anders!! Ook niet ene heer Baudet.

Als men het op de keper beschouwt, zit in deze opmerkingen nauwelijks een cm verschil tussen FvD, VVD, PVV, SGP en mogelijk ook nog het CDA.

Forum gaat dan nog verder door te zeggen dat ze alleen maar die mensen wil toelaten die Nederland nodig heeft. Zo zal Nederland in de toekomst omgaan met de kansarmen in de wereld, terwijl wij de mogelijkheid hebben. En kom nu niet elke keer met de meest goedkope smoes dat Nederland vol is, want daar trapt niemand meer in.

Maar als de kiezer eerlijk is, waar rekent hij nu dan op? Dat heer Baudet c.s. de dienst uit gaat maken? Dat zit er dus niet in, niet in de provincie en niet in de Tweede of Eerste Kamer, daar Nederland zo verdeeld is, dat er altijd coalities gevormd moeten worden. Maar daar zit natuurlijk voor rechts over de gehele linie wel wat te halen, helaas, en dat betekent dus samenwerking tussen FvD, PVV en de VVD, eventueel nog aangevuld met wat gedoogpartners.

Zorg
Ook bij dit punt zal er niet veel ruimte zitten in de standpunten tussen PVV en FvD, de vraag is alleen wat de VVD in het dossier zorgverzekeraars gaat doen, want deze twee laatsten schuren heel dicht tegen elkaar.

Wet bescherming Nederlandse Waarden
Dit punt begint met: “ … Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan … “ En alsof het niet eerder is genoemd – kwestie van copy / paste – krijgt de Islam weer de schuld: andere partij, zelfde geluid en gereutel. Maar FvD gaat nog verder met zijn preken: “ … Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. Boeken moeten uiteraard niet worden verboden. Maar iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten. Belijders van godsdiensten dienen de pluriformiteit van alle levensbeschouwingen te respecteren, dus ook van concurrerende godsdiensten, van humanisme en atheïsme, van critici, wetenschappers en cartoonisten. De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst … “

Wat een ellende bij elkaar en met deze kreten is de stap naar nieuwe godsdienstoorlogen niet echt groot meer.