N-VA wil rechtsstaat ondergraven

De Vlaamse N-VA wil de rechterlijke macht inperken. Zo zou het parlement een uitspraak van het Grondwettelijk Hof opzij moeten kunnen schuiven. Ook de macht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wordt als het aan de N-VA ligt ingeperkt.

De N-VA wil een ‘volksberoep’ (ja, ze solliciteren naar een Godwin) in het leven roepen. Het parlement kan dan met een tweederdemeerderheid een uitspraak van het Grondwettelijk Hof naast zich neerleggen.

Het volksberoep kan alleen gebruikt worden wanneer wanneer het Hof sociale grondrechten – zoals het recht op sociale zekerheid en het recht op huisvesting – inroept om wetgeving te vernietigen. De klassieke grondrechten – zoals de vrijheid van meningsuiting – blijven buiten beschouwing.

Ook het rechterlijke activisme’ van het EHRM moet volgens de N-VA beteugeld worden. Die club kiest namenlijk weleens partij voor asielzoekers. Moeten we niet willen.

Dat de N-VA juist op dit punt de rechterlijke macht in wil perken, is natuurlijk geen toeval. In het verkiezingsprogramma van de partij wordt o.a. gepleit voor:

  • Verlaging en splitsing van de vennootschapsbelasting
  • Arbeidsduur berekening op jaarbasis
  • Loonvorming deels in functie van prestaties
  • Uitdoving van het brugpensioen
  • Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd
  • Uitdoving van de wachtuitkering

Bron: de Morgen

Uitgelichte afbeelding: Bart de Wever, voorzitter N-VA – Door Miel Pieters – https://www.flickr.com/photos/132864611@N06/18208864871/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41147820