Motie voor eerherstel Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom aangenomen

De Twee Kamer heeft dinsdag met ruime meerderheid een motie aangenomen voor eerherstel van de Surinaamse verzets- en vrijheidsstrijder Anton de Kom. Alleen de fascistische partijen PVV en FVD stemden tegen de motie.

De Kom werd in 1933 door de Nederlandse autoriteiten in Suriname als ‘communistische agitator’ in de gevangenis gezet. Later dat jaar werd hij als onverbeterlijke oproerkraaier naar Nederland verbannen. Zijn boek Wij slaven van Suriname werd in 1934 gepubliceerd, zij het in gecensureerde vorm. De Kom kon tijdens de crisisjaren moeilijk werk vinden en belandde uiteindelijk in de Werkverschaffing.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het communistische verzet. Lid van de CPN is hij overigens nooit geweest. Hij schreef tijdens de bezetting voor zowel het door leden van de CPN opgerichte De Vonk als voor de gelijknamige uitgave van de (radensocialistische) Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij waar Henk Sneevliet (later door de nazi’s geëxecuteerd) en De Kom’s vriend Jef Last lid van waren.

Op 7 augustus 1944 werd De Kom door de nazi’s gearresteerd. Hij werd overgebracht naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Op 24 april 1945 overleed hij aan tuberculose in het concentratiekamp Neuengamme. In 1982 werd hem postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend.

Ook het kabinet is van mening dat het tijd wordt voor (verder) eerherstel voor De Kom. Minister Blok van Buitenlandse Zaken zal contact opnemen met de nog levende kinderen van De Kom om te kijken hoe het best uitvoering kan worden gegeven aan de motie. Gedacht wordt aan een fonds voor Surinaamse studenten en/of het stichten van een museum.

Uitgelichte afbeelding: Door Onbekende fotograaf – De Correspondent, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66116417