Motie Van Klaveren: Een apartheids-bevorderende klotenstreek

Joram van Klaveren, lid van de van PVV afgescheiden tweedekamerfaçade VNL, heeft deze week een motie ingediend.  De motie houdt in dat de overheid niet langer subsidies verstrekt aan instanties die zich schuldig maken aan antisemitisme.

Wat betekent zo’n motie nou eigenlijk? Gaat het om partijen die veroordeeld zijn voor het doen van antisemitische uitspraken, of is een beschuldiging van de anonieme adjunct-hoofdarchitect van de geheime synagoge van Uppsala in het Kabbalistische clubblad “Jalta” al voldoende? Of misschien een anonieme expert in NRC? We leven immers in de tijd dat anonieme tips en rapporten tot absolute waarheid verheven worden, als ze maar de juiste agenda dienen.

Waarom dient van Klaveren niet een motie in met het verzoek subsidies aan banden te leggen ongeacht tegen welke volkeren, religies, etniciteiten en geaardheden deze instanties ageren? Want dan heb je alles in één keer goed geregeld. Waarom, ik noem maar een zijstraat, geen motie voor het stopzetten van subsidie voor instanties die moslimhaat verspreiden? Dat zou smakken geld opleveren voor de schatkist. Wellicht is de motie niet zo breed geformuleerd omdat de huidige of toekomstige subsidies van het duo Bontmuts-van Klaveren of de schimmige kloosterorde der roofzuchtige kruistochtinterventionisten van het CDA en aanverwante klusbureaus dan ook op de tocht komen te staan.

Een aparte regelgeving tegen antisemitisme is onwenselijk omdat er in het publieke debat dat Van Klaveren  probeert te zuiveren van een klein segment uit de appeltaart van xenofobie en misantropie, allerlei feestneuzen regelmatig roepen dat kritiek op Israël een bedekte vorm van antisemitisme is. De bekende hofnar van Netanyahu, de Joodse Professor Pinto, zei het ooit ongeveer met deze woorden: “Israel is een Joodse staat, kritiek op de Joodse staat is kritiek op Joden en kritiek op Joden is antisemitisme”. EU-commissaris en NAVO-trekpop Frans Timmermans bracht anti-zionisme onlangs ook al in verband met antisemitisme in een vergelijkbare, door derden bij elkaar getoverde, bezweringsformule.

Bepaalde vormen van politiek zionisme van de laatste jaren in Israël kun je namelijk gerust  racistisch rabiaat zionistisch fundamentalisme noemen en ik zie niet in wat er mis is om daar flinke kritiek op te hebben. Als kritiek op dat soort politiek zionisme antisemitisme is, zet mijn subsidie dan maar per direct stil. En voor de duidelijkheid: Een spiritueel zionisme, waarin iemand het centrum van zijn leven in Israël ziet zonder naar politieke dominantie en territoriale expansie te streven en met gelijke rechten en plichten voor iedereen, kan ik alleen maar toejuichen.

Maar dat laatste is niet het zionisme dat nu in Israël de toon zet. De Israëli’s hadden bij de laatste verkiezingen een andere regering kunnen kiezen. Maar kennelijk vindt een groot deel van het Israëlische volk het prima dat het misantropenkabinet van Netanyahu vorig jaar 2400 mensen, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, de verdoemenis in heeft gebombardeerd. Als mensen in Nederland dan uit frustratie en boosheid dingen zeggen die verder gaan dan  de in Nederland luidruchtig aanwezige en naar muffe spruitjes riekende grachtengordel van krijsende fatsoensterroristen betamelijk acht, dan denk ik: big fucking deal. Jammer dan, als iemand uit woede om een slachting, die door huichelaars in politiek en media wordt verkocht als zelfverdediging, iets verkeerds zegt over Joden. Jammer dan, als een moslim die met mensen in Gaza sympathiseert en die dagelijks in kranten, op posters, op televisie en op internet elke keer allerlei bagger over zich heen gestort krijgt, een keer of twee iets verkeerds zegt over Joden. Helaas pindakaas, want de bende van Netanyahu laat geen kans voorbij gaan om bij elk geweldsdelict ten onrechte de indruk te wekken te spreken en te handelen namens alle Joden. En het clubje betaalde intriganten en aanverwant rioolslib dat in discussies zo snel namens de dan vaak afwezige Joden de antisemitismekaart trekt, is niet geheel toevallig ook hetzelfde clubje dat geen kans voorbij laat gaan om een emmer stront over vluchtelingen, moslims, Turken of Marokkanen te storten en de Joden daarbij elke keer heel handig als virtuele menselijke schilden naar voren te schuiven. Tweedracht maakt macht is het credo inmiddels. En gaat een instantie echt over de schreef en wordt er actief tegen b.v. Joden, Moslims, Christenen, of Homo’s haat gezaaid? Loop dan niet te blaten over subsidies, maar trek dan gewoon de stekker er een keer uit.

De motie van Van Klaveren een motie van hypocrisie en een apartheidsbevorderende klotenstreek. En ik durf te wedden dat ie ‘m niet zelf bedacht heeft.