Morales IV = extractivisme IV

Het Boliviaanse Grondwettelijk Hof heeft op 28 november 2017 groen licht gegeven voor een vierde ambtstermijn aan zittende president Evo Morales. Indien hij opnieuw verkozen wordt in 2019 zou dat dus betekenen dat hij onafgebroken twintig jaar aan het bewind zal zijn. Is dat een goede zaak?

Een meerderheid van de Boliviaanse bevolking kant zich tegen een vierde ambtstermijn. Dat bleek op 3 december 2017 nog maar eens tijdens de verkiezingen voor de rechterlijke macht.

De inheemse cocalero die sinds 2006 onafgebroken president is, heeft het politieke landschap in Bolivia fel veranderd. Zijn verkiezing lag mee aan de basis van de ruk naar links die zich voordeed in Zuid-Amerika, maar die nu over zijn hoogtepunt lijkt te zijn. Hoe moet het nu verder in Bolivia? Met of zonder Evo Morales? Al enkele jaren is er rond die vraag een juridisch-politiek steekspel aan de gang.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be