Monsanto Tribunaal: ecocide moet erkende misdaad worden

In Den Haag kwamen 750 vertegenwoordigers van de civiele maatschappij uit 30 landen samen voor het Internationaal Monsanto Tribunaal. Daar werd informatie verzameld over de praktijken van agrogigant Monsanto. Slachtoffers van de praktijken van Monsanto en experten pleiten voor de erkenning van ecocide als internationale misdaad.

Van 14 tot 16 oktober werd in Den Haag het Internationaal Monsanto Tribunaal georganiseerd. 750 deelnemers uit 30 landen hoorden getuigenissen, pleidooien en commentaren van een panel rechters, onder leiding van de Belgische juriste Françoise Tulkens, van 1998 tot 2012 lid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

De bedoeling van het Tribunaal was aan te tonen wat de nefaste maatschappelijke gevolgen zijn van industriële landbouw en voedselproductie, waar Monsanto een voorbeeld bij uitstek van is. Industriële landbouw is slecht voor de lokale gemeenschappen, slecht voor de volksgezondheid, slecht voor de voedselkwaliteit en slecht voor het leefmilieu.

Met deze samenkomst willen landbouwverenigingen en mensenrechtenverdedigers zich verzetten tegen de methodes waarmee Monsanto en andere agro-bedrijven de wereld vergiftigen en de voedselproductie monopoliseren. Het Tribunaal tont aan hoe kostbaar deze methodes zijn voor de maatschappij en vestigt er de aandacht op dat er wel degelijk alternatieven bestaan.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be