Mogelijke wegen van het Systeem Aarde in het Anthropoceen #BroeikasAarde

Wij onderzoeken het risico dat zichzelf versterkende terugkoppelingen het Systeem Aarde naar een planetaire drempel kunnen duwen, die, als de drempel overschreden wordt, de stabilisering van het klimaat op tussentijdse temperatuurstijgingen kunnen voorkomen, en voortdurende opwarming kunnen veroorzaken op weg naar “Broeikas Aarde”, ook als menselijke emissies verkleind worden. Het overschrijden van de drempel zou tot een veel hogere mondiale gemiddelde temperatuur leiden dan in elke interglaciale periode in de afgelopen 1,2 miljoen jaar, en tot zeehoogten die aanzienlijk hoger zijn dan op ieder eerder punt in het holoceen.

We zoeken het bewijs dat een dergelijke drempel zou kunnen bestaan en waar hij kan liggen. Als de drempel overschreden wordt zou het er op volgende verloop waarschijnlijk ernstige verstoring van ecosystemen, de samenleving en economieën veroorzaken. Collectief menselijk handelen is vereist om het Systeem Aarde van een mogelijke drempel weg te houden en het te stabiliseren op een bewoonbare interglaciale toestand.
Dergelijk handelen brengt verantwoordelijk optreden tegenover de gehele Systeem-Aarde-biosfeer, klimaat en samenlevingen, en zou de ontkoolstoffing van de mondiale economie kunnen inhouden, het bevorderen van koolstofopslag in de biosfeer, gedragsverandering, technologische vernieuwingen, nieuwe vormen van bestuur en veranderde maatschappelijke waarden.

– Zo mogelijk verder in het Engels.