Moeder zonder kinderen uitgezet naar Armenië

De kinderen zijn ondergedoken, maar wat voor toekomst belooft dat dan in Nederland? Om het over Armenië maar niet te hebben. Dijkhoff, politicus van een of ander jaar, de verantwoordelijke.
Het persbericht van Defence for Children
:

Vanmorgen om 8 uur is de moeder van Howick (12 jaar) en Lily (11 jaar) uitgezet naar Armenië. Martin Vegter van kinderrechtenorganisatie Defence for Children noemt de uitzetting afschuwelijk: “Deze situatie hebben we nog nooit eerder meegemaakt: een moeder uitzetten terwijl de kinderen nog in Nederland zijn.” Moeder is afgelopen dinsdag in bewaring gesteld, de kinderen waren op dat moment niet thuis. De rechter bevestigde vrijdag dat de uitzetting niet zou worden uitgesteld en dat moeder – eventueel zonder haar kinderen – vandaag mocht worden uitgezet. De juristen van Defence for Children gaan samen met de advocaat van het gezin onderzoeken hoe de kinderen kunnen worden bijgestaan als zij weer in beeld komen.

Geworteld in Nederland
Howick en Lily zijn met hun alleenstaande moeder al meer dan 9 jaar in Nederland. De kinderen zijn nog nooit in Armenië geweest. De kinderen zijn geboren in Rusland en waren nog heel klein toen ze hier kwamen. Lili vertelde vorig jaar: “Ik ben al heel lang in Nederland. Ik was nog maar een baby toen ik hier kwam. Ze zeggen dat we terug moeten. Maar ik zou niet weten wat ik daar moet. Ik denk dat ik dan heel veel ga missen, zoals vrienden en mijn school.”

Uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Groningen blijkt dat kinderen na 5 jaar verblijf in Nederland niet meer zonder schade aan hun ontwikkeling kunnen worden uitgezet.

Honderden kinderen in actie
De klasgenoten, vrienden, kennissen en kerkgenoten van Lili en Howick zijn al dagen in actie om aandacht te vragen voor de zaak. Gisteren hielden zij een ‘Hartentocht’ door het centrum van Amersfoort. “Lily en Howick moeten blijven”, scanderen enkele kinderen zondagavond aan het hoofd van een stoet door hartje Amersfoort, die enkele honderden deelnemers telt. De optocht vertrok vanaf bassischool ’t Anker, de school waar Lily en Howick al vanaf groep drie en vier naartoe gaan.

‘Terugkeer’ naar Armenië
Uit onderzoek van Defence for Children blijkt dat re-integratie van mensen die gedwongen worden uitgezet naar Armenië erg moeizaam gaat en dat kinderen aan hun lot worden overgelaten. Alle kinderen die werden bezocht in het kader van het onderzoek hebben psychische problemen. Ze vinden geen aansluiting in Armenië, kampen met een forse taalachterstand en zijn de Armeense cultuur en omgangsvormen zodanig ontwend dat zij er niet kunnen aarden. De kinderen gaan soms niet naar school, omdat ze de taal niet machtig zijn, zo blijkt uit het rapport. Howick en Lili zijn nog nooit in Armenië geweest en hebben dus geen herinneringen aan dat land.

Kinderpardon controversieel
Howick en Lili zijn afgewezen voor de definitieve regeling van het Kinderpardon, net als 96% van de kinderen die een beroep op deze regeling hebben gedaan. Op 21 februari 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan om deze regeling te versoepelen, omdat de huidige regeling niet voldoet. Staatssecretaris Dijkhoff heeft de motie over het Kinderpardon niet uitgevoerd, omdat migratieonderwerpen gedurende de onderhandelingen over een nieuw kabinet controversieel zijn verklaard. De staatssecretaris vindt dat het aan een nieuw kabinet is om hierover beleid te maken. Intussen worden kinderen, die vanwege de lange duur van hun verblijf in Nederland onder het Kinderpardon hadden moeten vallen, uitgezet. Momenteel wordt in Den Haag onderhandeld over een nieuwe coalitie.