MIT-wetenschappers: streng kwikbeleid is hoogdringend

Wetenschappers van het MIT zijn ongerust nadat berekeningen hebben uitgewezen dat voor elke vijf jaar dat landen kwikbeleid uitstellen, de impact ervan met 14 procent afneemt. Volgens het wereldwijde kwikverdrag, sinds vorig jaar van kracht, krijgen onder meer steenkoolcentrales nog jaren uitstel om iets aan hun kwikemissies te doen.

Kwik is een toxisch metaal. De verbranding van stoffen die kwik bevatten (zoals steenkool) veroorzaakt een giftig gas dat tot een jaar door de atmosfeer kan drijven voordat het zich vestigt in watersystemen zoals oceanen, rivieren en meren. Daar kan het zich als giftig methylkwik in vissen ophopen en uiteindelijk de mensen die de vis consumeren schade berokkenen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be