Misdadig: Kamp en rest van het demissionaire zooitje willen nog 10 jaar glyfosaat

Terwijl er in de hele wereld inmiddels een redelijke consensus is over de desastreuze gevolgen van het gebruik van glyfosaat. Bedenkt, in navolging van een voorstel van de EU, het demissionaire zooitje dat het gebruik van dit middel in Nederland nog wel 10 jaar door mag gaan.

Er is namelijk geen sluitend bewijs dat het schadelijk voor de mens zou zijn.

Uit het kabinetsvoorstel:

Dit voorstel is gestoeld op de wetenschappelijke beoordelingen conform het wettelijk EU-toetsingskader van glyfosaat door de European Food Safety Authority (EFSA) in samenwerking met de rapporterende lidstaat Duitsland. Daarnaast is het voorstel gebaseerd op het classificatiebesluit van European Chemicals Agency (ECHA). Hieruit volgt dat glyfosaat toelaatbaar is en veilig gebruikt kan worden. Er is geen bewijs voor classificatie als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (TK 27858, nr. 394).

het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft recent per brief geadviseerd over de verlenging van de goedkeuring van glyfosaat. Het Ctgb laat weten het op wetenschappelijke gronden eens te zijn met verlenging van de goedkeuring van glyfosaat en acht een goedkeuringstermijn van zowel tien als vijftien jaar acceptabel.

Het Ctgb concludeert:

  • de EFSA-conclusie vormt een adequate weergave van de gevoerde discussies (en uitkomsten hiervan) ten aanzien van de beoordeling van de risico’s van glyfosaat voor het milieu;
    veilig gebruik van glyfosaat is mogelijk;
  • bij de toelating van glyfosaathoudende middelen in Nederland moeten maatregelen worden voorgeschreven door het Ctgb ter bescherming van het oppervlaktewater, meer precies voor de inname van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater;
  • voor een aantal toepassingen is het lange termijn risico voor vogels en zoogdieren op grond van de huidige beschikbare gegevens (nog) niet afgedekt. Dit komt vaker voor en hiervoor moet het Ctgb (conform Europese procedures) bij de toelating van glyfosaathoudende middelen in Nederland een aanvullende beoordeling uitvoeren op basis van aanvullende gegevens van de aanvrager, voordat een Nederlandse toelating mogelijk is.

 

In het voorstel zit een tegenstrijdigheid.
De conclusie waarop het voorstel gebaseerd is stelt glyfosaat toelaatbaar is en veilig gebruikt kan worden.
Echter, de twee laatste punten geven aan dat het middel wel degelijk schadelijk is. Er zijn extra maatregelen nodig om het oppervlaktewater en indirect het drinkwater te beschermen en voor schade aan de flora en fauna heeft men niet toereikende maatregelen.

Dit is poker spelen met ons milieu en links of rechtsom onze gezondheid.

Het is kort gezegd misdadig!