Misdaad-entertainment met Peter R. de Vries

Deze beroemde misdaad-entertainer heeft het publiek weer eens verrast met zijn onverwachte confrontatie met de rabiate PVV aanhang. De aanleiding hiervoor is dat Peter R. de Vries door leden van een besloten Faceboek community van een paar duizend(!) extreem-rechtse hufters, naast vele allochtonen, direct bedreigd is geweest. Hierop nam Peter R. de Vries de beslissing om binnen de besloten plaatselijke Fasci di Combattimento rond te gaan snuffelen. Kort erna besloot Peter R. de confrontatie persoonlijk met J.U., de eigenaar van de betrokken faceboek-pagina, aan te gaan.

Goedmoedig liet de misdaad-entertainer ons in het videofilmpje zien dat het een bang klein mannetje betrof dat alle bedreigingen tegen Peter R. voor de camera eerst ontkende, daarna bagatelliseerde en aan het eind alles als een oppervlakkige uiting van frustratie afdeed.

Deze persoon J. U. zei dat hij gewoon “bezorgd” burger was – de nieuwe trendy Nederlandse benaming voor het typische klompenfascisme.

Omdat het hier glashelder over de dagelijkse gal van de kiezers van PVV/Wilders ging, vroeg Peter R. de Vries of ze met de fascistische plannen voor eliminatie van allochtonen en linkse elementen zouden doorgaan zodra ze straks aan de macht zouden komen? Weer ging deze J.U. meteen ontkennen, natuurlijk omdat de camera met haar grote glazen oog hem van dichtbij in het gezicht aankeek. Hij is dan wel een typisch klompenfascist, doch niet helemaal gek, weet je.

Ziet u wel – wou Peter R. de Vries uiteindelijk tegen het kijkende publiek vertellen – alles is gewoon weer rozengeur en maneschijn. Alles is weer goed gekomen. De dagelijkse ultrarechtse heisa wordt door een stelletje “bange mannetjes” met open gulp veroorzaakt. Ach, wat zijn we allemaal toch goed in het verzinnen van smoesjes om het klompenfascisme goed te praten, nietwaar?

Helaas deel ik de mening van Peter R. de Vries niet omdat het etnische confrontatieprobleem van Nederland en tevens de racistische etnische profilering op dit moment bloedserieus zijn en tevens maatschappelijk vernietigend.

Indien ik de modus operandi van deze besloten extreem-rechtse Nederlandse facebook haatgroepen, NVU, Blood & Honor, Voorpost inclusief, ergens mee zou moeten vergelijken ligt het voorbeeld van de KKK in de VS voor de hand. De Ku-Klux-Klan wordt gevormd door groepjes die allerlei afschuwelijke bedreigingen richting tegenstanders uiten maar ze worden in de VS door de FBI nauw in de gaten gehouden en niemand die het in zijn hoofd krijgt om ze goed te praten als bange “bezorgde” burgers. Dit is tegenwoordig blijkens de feiten nog steeds enkel in ons land mogelijk.

Op de volgende plaats valt de dagelijkse gal en rabiate haat van de facebookgroep van J.U. niet te betwisten en kunnen niet anders geïnterpreteerd worden dan als aanzet tot vernietiging van de door hen aangeduide personen. Letterlijk of figuurlijk. Het normale leven voor allochtonen onmogelijk maken. Op zich is dit een misdaad.

Zou Peter R. de Vries kunnen garanderen dat er onder de paar duizend aanhangers van deze facebookgroep van J.U. bijvoorbeeld geen mogelijke (gemeente)ambtenaren zijn, die natuurlijk liever eigen mensen voortrekken ten opzichte van allochtonen bij de dienstverlening, en derhalve de discriminatie in Nederland ondersteunen en bevorderen?

Of zijn er tussen hen bijvoorbeeld verzekeringsadviseurs of ambtenaren van verzekeringen die liever eigen mensen voortrekken en onder allerlei smoesjes bijvoorbeeld de allochtone hulpverleners benadelen omdat ze die gewoon niet mogen en traditioneel als tweederangsburgers beschouwen?

Zitten er in deze facebookgroep misschien staatsambtenaren die de gekleurde chauffeur van een splinternieuwe auto meteen aanhouden omdat dat allochtoontje verdacht is enkel door de kleur van zijn huid en het allochtoon zijn?

Hoe weet P.R. de Vries of er geen aanhangers van Breivik in deze groep zitten die gewoon wachten op het moment dat ze zouden kunnen toeslaan?

Peter R. de Vries gaat helaas voorbij aan deze reeks belangrijke vragen en laat ze onbeantwoord. Hij zwaait aan het eind van het filmpje met een postkaartje naar de toeschouwers en blijft op de oppervlakte surfen. De pesterijen richting allochtonen blijven dagelijkse kost in Nederland, dat kaartje verandert er helemaal niets aan.

Iedereen beweert grote ballen te hebben. Ik zou Peter R. de Vries willen voorstellen om voor het volgende videofilmpje de confrontatie met Breivik aan te gaan, bewezen aanhanger van Wilders, net als de leden van de facebookgroep van J.U. Vervolgens  zou hij Breivik vriendelijk moeten vertellen dat hij, Peter, bijvoorbeeld aanhanger is van de sociaal-democratie en hem dan een geladen pistool in de hand te duwen.

Durft P.R. de Vries dit filmpje te maken?