‘Minister is afgetreden’

‘Het ministerie van Onderwijs heeft gisteren middels een persbericht bekend gemaakt dat de minister is teruggetreden en met onmiddellijke ingang zijn functie heeft neergelegd. In een zeer kort Persbericht – dat ook direct is overhandigd aan de midstream en (radicaal) rechtse pers, zonder dat Nieuwsuur en NRC een of andere belangrijke wet op de Openbaarheid uit de kast hoeven te trekken – heeft het ministerie aangegeven dat de minister moest kiezen tussen het werk als minister en zijn passie, nl. directeur van een Islamitische school te zijn.’

Natuurlijk zou het vreemd zijn als we een artikel in het NRC zouden vinden of te horen op Nieuwsuur met bovenstaande tekst, maar laten we nu eens eerlijk zijn: minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob heeft geen andere dossiers meer en is met niets anders bezig dan het Cornelius Haga Lyceum. En ik geef ook maar meteen de volgende mening er bij, dat hij het niet doet voor het Islamitisch onderwijs of de kinderen die naar het Lyceum gaan, nee, het is een persoonlijke vendetta geworden van de minister tegen de directeur van het Lyceum. Het lijkt er steeds meer op dat  de minister van de AIVD een schilderijtje ontvangen heeft met daarop de tekst: “Het bestuur van Haga MOET weg.” Ik durf het bijna niet te zeggen – dra zal deze tekst zelfs op zijn visitekaartje staan – maar het begint er steeds meer op te lijken dat het ministerie nog maar één beleidspunt heeft, net zoals wel vaker voorkomt bij politieke partijen ter rechterzijde van het politieke spectrum.  

 In de verschillende midstream media mag de minister weer aangeven dat hij wederom teruggrijpt naar het rapport Vierjaarlijks onderzoek Stichting Islamitisch Onderwijs; natuurlijk niet het eerste maar het tweede, aangepaste rapport. Vooropgesteld moet gezegd worden dat het een rapport is van zo’n kleine 63 pagina’s over een onderzoek bij één Stichting; ik moet dus wederom zeggen “Hulde, heren, dat uw onderzoek zo’n lijvig rapport heeft opgeleverd”. Als ex-kwaliteitsfunctionaris moet ik eerlijk toegeven, dat onderzoeken door andere organisaties veel minder uitgebreide rapporten hebben opgeleverd. 

In het aangepaste rapport, onder het hoofdstuk ‘Samenvattende conclusies en vervolgtoezicht’ wordt deze zin neergepend: “ … In de eerste plaats is het bestuurlijk handelen schadelijk doordat het bestuur geen afstand neemt van personen met een omstreden reputatie waar het gaat om bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, zoals blijkt uit meldingen van de veiligheidsdiensten … “ Als ik dit hardop herhaal, komt onmiddellijk naar voren, dat u uw mening heeft gebaseerd op de uitspraken van de veiligheidsdiensten, die natuurlijk al problemen hadden met het Haga College. Echter deze zin is waarschijnlijk aangepast nadat u uw eerste rapport had laten opstellen en de goedkeuring van de veiligheidsdiensten niet kon wegdragen. Opvallend is het minste wat ik hierbij kan plaatsen, persoonlijk had ik een andere tekst, maar zoals u het deed, heb ik mijn tekst nogmaals doorgelezen en aangepast … 


Daarnaast geeft u aan in uw rapport “… In de tweede plaats is het provocerende gedrag van de directeur-bestuurder schadelijk voor de relatie van de school met de overheid en de samenwerking met externe partners … “ Provocerend zegt u, kent u ook de opmerking dat een directeur-bestuurder altijd moet strijden voor zijn school en om de opleiding van de aangemelde kinderen veilig te stellen? Misschien is dat een Eye-opener maar u moet maar eens bij mensen als meneer Segers uw gevoelige oren te luisteren leggen, als deze zegt dat de overheid niets te zoeken heeft op de zondagsschool. Oh, u hebt dat nieuws nog niet gelezen? Ja, dat kan ook niet natuurlijk, want meneer Segers behoort tot dezelfde kleur partij als de minister van Onderwijs en de zondagsschool heeft niets te maken met Islamitisch onderwijs. Stom van mij … 

 Minister Slob geeft in de brief aan de Tweede Kamer aan dat hij zijn in juli aangekondigde ingrijpen zal doorzetten, “ … omdat het bestuur volgens de onderwijsinspectie de school en leerlingen schade toebrengt. Er is volgens de inspectie sprake van financieel wanbeheer en het “burgerschapsonderwijs” is ondermaats. De waarden van de democratie en de rechtsstaat zouden leerlingen niet worden bijgebracht … “ Schade toebrengen minister, waar is dat op gebaseerd? Oh ja .. dat rapport van de Onderwijsinspectie, die het verhaal weer heeft ontvangen van de veiligheidsdiensten en die heeft het weer van de broer van de buurman die aan de bar een slechte dronk had …. en ja zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is pure nonsens en dat weet u ook wel.
En dan durft u ook nog in uw brief over de waarden van de democratie en de rechtsstaat te praten? Mag ik dan even uw aandacht van de woorden van uw partijgenoot, de heer Segers: “ … De overheid moet salafistische weekendscholen, wanneer daar geweld wordt gepredikt, kunnen aanpakken. Maar dat betekent niet dat ook zondagsscholen onder vuur komen te liggen, stelt CU-leider Segers … “ Het lijkt er steeds meer op te lijken dat de democratie maar één richting is en in de rechtsstaat geldt dus dat Islamitische scholen minder rechten hebben dan christelijke zondagsscholen. 

Natuurlijk is de minister veel te druk met het lezen wat er allemaal neergepend wordt over het Islamitisch onderwijs en alles wat met de Islam te maken heeft, dat hij de andere lectuur niet meer kan lezen. Maar daar wil ik graag bij helpen, zoals het opiniestuk Ik leerde ook om ongelovigen te mijden, in de christelijke les” van Esther Samuel. Mevrouw Samuel geeft hierin het volgende aan: “ … Er zijn christelijke (onderwijs)instellingen te over in Nederland waar kinderen dezelfde conservatieve boodschappen krijgen over man-vrouwverhoudingen, homoseksualiteit en niet-gelovigen. Daarom is de verontwaardiging over islamitisch onderwijs selectief … “ 

Och minister, u als christen kent natuurlijk de volgende zin: “ … Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? … Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder te verwijderen (Mattheüs 7:3-5) … “ Ik bedoel er niets persoonlijks mee, maar het is af en toe van belang om naar de eigen boeken te kijken, dat doe ik ook steeds. En soms is het wel eens verfrissend om te luisteren naar uw eigen fractiegenoten die dingen zeggen als:  “ … omdat de inspectie niets te zeggen heeft over onderwijs dat buiten de reguliere scholen plaatsvindt … “ De ChristenUnie heeft dus een aparte kijk op het Onderwijs, alles mag bestreden worden, zolang men maar met de tengels van het christelijk onderwijs afblijft. Gut, gut, het zouden de woorden van een directeur-bestuurder van een Lyceum kunnen zijn, maar dan over Islamitisch onderwijs ….