Minister Blok moet het gebrek aan vrijheid van meningsuiting in Papoea aan de orde stellen tijdens staatsbezoek aan Indonesië

‘Minister Blok van Buitenlandse Zaken moet tijdens het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Indonesië (10-13 maart) het gebrek aan vrijheid van meningsuiting en aan vrijheid van vereniging en vergadering in de provincies Papoea en West-Papoea aan de orde stellen’, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International.

Beperking vrijheid van meningsuiting

Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat sinds 2010 ruim honderd burgers het slachtoffer zijn geworden van buitensporig geweld door veiligheidstroepen bij demonstraties in de provincies Papoea en West-Papoea. De Indonesische regering heeft niet geprobeerd de daders te vervolgen en hen te berechten voor een onafhankelijke rechter.

Tegelijkertijd schenden de Indonesische autoriteiten de mensenrechten van activisten die zich vreedzaam inzetten voor de zelfbeschikking van beide provincies en tegen discriminatie van Papoea’s. Hun vrijheid van meningsuiting en van vereniging en vergadering worden aan banden gelegd. Amnesty voert al maanden actie voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van 22 gewetensgevangenen uit Papoea. Speciale aandacht is er voor zes activisten die in augustus 2019 zijn opgepakt en aangeklaagd voor misdrijven tegen de staatsveiligheid. Ze hadden een vreedzame demonstratie georganiseerd nadat Papoeastudenten op Java ‘apen, varkens en honden’ werden genoemd. De zes hangt een gevangenisstraf van 20 jaar tot levenslang boven het hoofd.

Ook blokkeert de Indonesische overheid op allerlei manieren de informatievoorziening in en over Papoea. In augustus en september 2019 werd tijdens protesten tweemaal de internetverbinding in Papoea geblokkeerd. Buitenlandse journalisten en ngo’s hebben maar zeer beperkt toegang tot de provincie. Hun activiteiten worden door de Indonesische regering in de gaten gehouden. Dat maakt het moeilijk onafhankelijke informatie over Papoea te verkrijgen. Daarnaast verhoogt het de kans dat Indonesische veiligheidstroepen ongezien verdere mensenrechtenschendingen begaan.

Wat wil Amnesty?

Toegang voor onafhankelijke waarnemers, zoals journalisten en mensenrechtenorganisaties, tot de provincies Papoea en West-Papoea. Toegang voor de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, zoals eerder door Indonesië toegezegd.
De onmiddellijke vrijlating van Dano (Anes) Tabani, Carles Kosay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Arina Lokbere en Surya Anta Ginting en het intrekken van alle aanklachten tegen hen.
Onafhankelijk onderzoek naar alle standrechtelijke executies die gepleegd zijn door de veiligheidstroepen in Papoea en West-Papoea. Onderzoek en eventuele vervolging moet zich niet beperken tot daders, maar ook hun leidinggevenden.
‘De zes activisten die in augustus 2019 zijn opgepakt kwamen op vreedzame wijze op voor hun mening. Zij moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. Ik reken erop dat minister Blok hun zaak onder de aandacht zal brengen van zijn Indonesische collega’, aldus Dagmar Oudshoorn.

Achtergrond

Tijdens het staatsbezoek van Koning-Willem Alexander en Koningin Maxima aan Indonesië van 10 tot 13 maart reizen naast een handelsdelegatie een aantal ministers mee, onder wie minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Persbericht Amnesty
Petitie