Mineur stelt ‘volksresolutie’ voor over CETA

Europarlementariër Anne-Marie Mineur (SP) stelt via de parlementaire fractie GUE/NGL voor om tot een ‘volksresolutie’ te komen over CETA, het fel betwiste vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (broertje van TTIP). Dat houdt in dat zij een ontwerpresolutie voor het Europees Parlement heeft opgesteld die aangevuld wordt met voorstellen vanuit de civiele maatschappij en de sociale bewegingen.

Verder zullen op 21 januari tal van acties tegen CETA plaatsvinden in een groot aantal Europese steden. In Brussel is dat om 14:00 uur bij het Centraal Station.