“Minder vlees eten goed voor mens én klimaat”

Een wereldwijde verschuiving naar een dieet met minder vlees is niet alleen goed voor de volksgezondheid, maar ook essentieel om een gevaarlijke klimaatverandering afwenden. Daar kan de consument van overtuigd worden, blijkt uit een rapport van de Britse denktank Chatham House.

Op 30 november 2015 start de cruciale klimaattop COP21 in Parijs, maar er is nog altijd een grote kloof tussen de vermindering van CO2-uitstoot die nodig is en wat regeringen tot nog toe beloofd hebben. Een verandering in de eetpatronen zou een kwart van die kloof kunnen dichten en zo de wereld dichter bij de cruciale drempel van 2 graden Celsius brengen, zo staat in het rapport Diet and Climate Change: Assessing Public Understanding and Behavior van de Britse denktank Chatham House.

De auteurs van dit rapport wijzen er op dat de wereldwijde veestapel nu al verantwoordelijk is voor 15 procent van de uitstoot van alle broeikasgassen en dat die nog zal aangroeien als de toenemende wereldwijde vraag naar vlees niet wordt gestopt.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be