Militaire overheersing kost heel veel geld

In de VS zowel als in Europa werd in de voorbije jaren bezuinigd op essentiële sociale programma’s en bijstand. De mensen wordt verteld dat er geen andere keuze mogelijk is, dat er geen geld is om dergelijke voorzieningen te bekostigen.

Wat we moeten vaststellen is dat het politiek establishment kennelijk niet wakker ligt van een alsmaar stijgende armoede terwijl er een dik pak geld (dollars en euro’s) per jaar uitgegeven wordt voor het leger om de interventies buiten de geografische grenzen te financieren. Washington stelt nu 612 miljard dollar in het vooruitzicht voor defensie, dit is acht keer zoveel als de federale onderwijsbegroting.

Voor 2014 bedroegen de officieel gebudgetteerde militaire uitgaven van de VS 610 miljard dollar, bijna 35 procent van de wereldwijde militaire uitgaven. De VS uitgaven zijn groter dan het gecombineerd bedrag van China, Rusland, Saoedi–Arabië, Frankrijk, India, Duitsland en GB. Bij het huidige niveau van kosten voor inlichtingendiensten, leger en andere veiligheidsinstellingen van de VS zou het prijskaartje voor de periode van 2014 tot 2020 meer dan 4 biljoen (miljoen miljoenen) dollar bedragen.

Via De Waarheid alwaar verder te lezen.