Militaire experts: “Klimaatverandering strategisch gevaar voor VS”

Een groep van 25 militaire veiligheidsexperts waarschuwt dat de gevolgen van de klimaatverandering een “strategisch significant gevaar” vormen voor de VS. De nieuwe president moet van het klimaatbeleid een prioriteit maken om dat gevaar in te dijken.

In hun advies aan de volgende president schrijven 25 militaire veiligheidsexperts dat “de snelle veranderingen in het klimaat nu al natuurrampen en water-, voedsel- en energietekorten aanzwengelen. Zo dragen ze bij aan omstandigheden die leiden tot conflict, instabiliteit van staten, druk op de militaire paraatheid, operaties en strategie, en die bestaande bedreigingen voor de nationale veiligheid (van de VS) groter maken.”

Bij de ondertekenaars zijn grote namen uit Democratische en Republikeinse hoek, onder wie Geoffrey Kemp, voormalig veiligheidsadviseur onder president Ronald Reagan, Dov Zakheim, voormalig onderminister van Defensie onder George Bush senior, en Gordon Sullivan, voormalig stafchef van het leger. Ze waarschuwen voor internationale conflicten en massale migratiestromen, maar ook voor de stijgende zeespiegel als rechtstreeks gevaar voor belangrijke militaire basissen van de VS.

Klimaatrisico’s nemen toe
“De nationale veiligheidsgemeenschap heeft al meer dan een decennium aandacht voor het kruispunt van klimaatrisico’s en de veiligheid”, zegt admiraal-op-rust David Titley, een van de auteurs van de aanbevelingen. “De conclusie is duidelijk: zowel de waarschijnlijkheid als de ernst van klimaatrisico’s nemen toe. De volgende regering, wie er ook verkozen wordt, heeft de taak en de plicht als opperbevelhebber om dit risico te beheersen op een omvattende manier.”
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be