Milieudefensie wint rechtszaak tegen Shell

Shell moet wereldwijd meer doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Ook moet het bedrijf daar op korte termijn een begin mee maken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald in een door Milieudefensie aangespannen rechtszaak.

De rechter heeft ons op heel veel punten gelijk gegeven! In het kort: de rechter beveelt Shell in 2030 zijn CO2-uitstoot met netto 45%  terug te hebben gebracht (ten opzichte van 2019). Ook moet Shell zich verplicht inspannen om de CO2-uitstoot van de toeleveranciers en afnemers te verminderen met 45% netto (2030). En dat moet Shell doen via het bedrijfsbeleid. Daarvoor moet Shell nieuw beleid schrijven. 

Ook stelde de rechter vast dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het beschermen van mensenrechten in de hele keten, door de CO2-uitstoot te beperken, inclusief die van zakelijke relaties en afnemers.

Shell wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dat doel te bereiken moet de uitstoot in 2039 met 20% gereduceerd zijn en in 2035 met 45%. Volgens de rechter is dat dus te weinig.

De uitstoot van CO2 leidt volgens de rechter tot grote risico’s voor de bewoners van Nederland en met name die in de kustgebieden. Daarmee schendt Shell de mensenrechten van die bewoners. Ook bedrijven dienen mensenrechten te respecteren. Dat is een zelfstandige verantwoordelijkheid die los staat van wat staten doen of nalaten.

Die verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot leveranciers en afnemers. Ook het terugdringen van hún uitstoot is een verantwoordelijkheid van Shell, zij het een minder zwaarwegende. Op het terugdringen van de eigen uitstoot ligt een resultaatverplichting, op die van afnemers en leveranciers een inspanningsverplichting.

Uitgelichte afbeelding: Door Datagraver.com – https://datagraver.com/case/klimaatgrafieken-nederland, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94820281